Koninklijke Auping
Terug naar dienstverlening Chemie

Koninklijke Auping

ASQA Subsidies is trots een belangrijke bijdrage te hebben kunnen leveren aan de realisatie van de circulaire matrassen transitie van Koninklijke Auping, met als eerste hoogtepunt het mogelijk maken van het circulaire matras tot circulaire matras recyclen van de Evolve. Auping is inmiddels gestart met de bouw van een volledig nieuwe geautomatiseerde productielijn in Deventer voor de productie van de circulaire matrassen, mede mogelijk dankzij een toegekende subsidie van €3,58 miljoen vanuit het REACT-EU programma. 

Jaarlijks worden in de EU meer dan 35 miljoen matrassen afgedankt, verbrand of laagwaardig gerecycled. De toegepaste combinatie van schuim- en lijmstoffen in traditionele matrassen bemoeilijkt recycling en het opzetten van een gesloten kringloop vereist samenwerking in de gehele keten. Tegelijkertijd maakt deze transitie ook het ontwikkelen van nieuwe machines voor productie, disassemblage en recycling noodzakelijk. Dat vereist grote investeringen. Auping vroeg er al een aantal keren subsidies voor aan, maar kreeg telkens nul op het rekest. De vertaling van innovatieve plannen naar concrete, uitvoerbare projecten bleek een uitdaging. 

Dankzij de betrokkenheid van ASQA Subsidies is Auping erin geslaagd een breed consortium op te zetten met collega-fabrikanten, inzamelaars en technologiepartners die samenwerken aan het Circulaire Matras Ecosysteem, waardoor de circulaire keten wel kan worden gerealiseerd.

Samenwerking

“Pas toen we het project groter zagen als een manier om de wereld samen met anderen een stuk duurzamer te maken, kwamen de subsidies binnen bereik”, zegt Wouter Dijkman, manager R&D bij Koninklijke Auping. “Veel ondernemers kunnen de stappen die daarvoor nodig zijn vaak moeilijk overzien. Daar heb je dus goede begeleiding bij nodig. Daarin heeft Klaas Zijlstra van ASQA Subsidies een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft ons geprikkeld om groter te denken en met de juiste organisaties samen te werken.” 

Auping had bijvoorbeeld al eerder contacten met CuRe Technology (‘polyester rejuvenation’), maar liep er tegenaan dat de volumes nog relatief klein waren. Door het breder aan te pakken, wordt het wel mogelijk om de recycling van polyester matrassen, beddengoed en slaapkamertextiel in gecontroleerde gesloten ketens te realiseren. “Daardoor is ons circulaire matras geen droom meer, maar wordt het recyclen echt werkelijkheid.” 

 • 2019 - 2020

  Het begin

  Via Foamplant kwam Koninklijke Auping enkele jaren geleden in contact met Klaas Zijlstra, directeur van ASQA Subsidies. Hij stapte als risicodragend ondernemer in het project en betrok later ook Rijksuniversiteit Groningen en chemisch recyclingbedrijf CuRe Technology (‘polyester rejuvenation’) bij de circulaire transitie van Auping. “We zijn in 2019 samen begonnen”, zegt Zijlstra. “Foamplant was bezig met de ontwikkeling van een productietechnologie om sheets van biodegradeerbaar schuim te maken voor toepassing in meubels en matrassen. Aanvankelijk ging het om een materiaalinnovatie op labniveau, waarvoor een TSE Industrie subsidie van RVO werd toegekend voor het project ‘Closing the Loop–Dreaming towards a circular foam industry‘.

 • 2021

  Pilotniveau

  Foamplant en Auping wilden daarna een stap verder gaan en de volledige circulaire keten van productie t/m recycling van deze duurzame en circulaire sheets ook op pilotniveau realiseren. Daarmee kon Auping de biopolyester sheets van Foamplant daadwerkelijk toepassen in de circulaire matrassen en konden ze na de levensduur van de matrassen worden verwerkt tot herbruikbaar granulaat, waarvan Foamplant er opnieuw circulaire schuimen van kon maken, als duurzaam alternatief voor PU-schuimen voor technische toepassingen in de meubilindustrie. Auping toonde hiermee aan dat de volgende stap naar een volledig circulair bedrijf met een gesloten matraskringlooprecycling kon worden gemaakt, waarin ook de biodegradeerbare schuimen van Foamplant opnieuw gerecycled worden. SNN kende voor het project ‘Closed-loop furniture biofoam recycling’ een EFRO-subsidie toe.

 • 2022

  Commerciële schaal

  Vervolgens kwamen er twee andere innovatieprojecten bij. Het belangrijkste daarvan is het opzetten van een productieketen op commerciële schaal voor het huidige concept van de circulaire matrassen. Daarnaast gaat Auping de circulaire matrassen gerobotiseerd samenstellen in een nieuwe pilot-productielijn. Dat is belangrijk voor de circulaire transitie van Auping. CuRe Technology en Auping gaan ervoor zorgen dat de oude matrassen deels mechanisch en deels chemisch kunnen worden gerecycled.

  “Voor CuRe Technology is deze samenwerking ook een belangrijke stap voorwaarts. Textiel naar textielrecycling is een oplossing die we hard nodig hebben om de plasticvervuiling en klimaatverandering tegen te gaan. De samenwerking met Auping is een impactvolle eerste stap die ons heel veel gaat leren, en waarvandaan we door kunnen groeien”, aldus Josse Kunst, chief commercial officer van CuRe Technology. Daarnaast zorgt het kenniscentrum Texperium voor het verwerken van het gerecyclede polyestergranulaat naar stapel vezels en het geschikt maken van de garens voor toepassing in matras- en bedtextiel.

 • 2022

  Meubelschuimen

  Inmiddels is er ook een DEI+ subsidie van RVO toegekend voor een vierde project, waarin Auping samen met Foamplant werken aan een pilot-lijn die closed-loop biopolyester meubelschuim tot biopolyester meubelschuim recycling mogelijk zal maken. De pilot-lijn wordt toegerust om de basiskwaliteit van alle meubelschuimen te recyclen tegen de gestelde kwaliteitseisen van Auping. Hiervoor zal binnen het DEI+-project gevalideerd worden dat de circulaire meubelschuimen in de hoofdborden gebruikt kunnen worden als alternatief voor polyester/polypropeen mix vlies en polyurethaanschuim. Voor Foamplant betekent dit laatste project een flinke opstap naar de omvangrijke markt van meubelschuimen.

  Innovatief en uniek

  “Het is duidelijk dat circulair ondernemen meer is dan een materiaal- of productinnovatie”, zegt Klaas Zijlstra. “Het is van doorslaggevend belang dat je ook in staat bent om samen met andere organisaties die circulaire ketens te ontwikkelen. Je moet afwegen wat het juiste consortium is om een programma op te zetten, wat de ideeën daarachter zijn en wat het verhaal is dat je wilt vertellen. Vaak zijn mensen geneigd het te klein, te beperkt en te dicht bij zichzelf te houden. Ze zien de relevantie van het complete verhaal niet, terwijl dat toch innovatief en uniek is.”

  De taak van de adviseur hierbij is de kern naar boven halen en verbinding te maken met andere bedrijven die met vergelijkbare zaken bezig zijn. “Samen sta je sterker, niet alleen voor het krijgen van subsidies, maar ook voor het realiseren van je plannen. Ons netwerk kwam goed van pas bij het opzetten van het consortium voor het project”

Klaas

Meer weten over het project?

Neem contact op met Klaas
Mail Klaas