Disclaimer

Privacybeleid

Bij ASQA Subsidies vinden wij uw privacy belangrijk en met persoonlijke gegevens gaan wij zorgvuldig om. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en zijn de huidige regels en wetten rondom privacy veranderd. Dit betekent een nieuw privacybeleid.

Websitedisclaimer

ASQA Subsidies B.V. streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen.

ASQA Subsidies B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. ASQA Subsidies B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

E-mailbeleid

Indien u een vraag stelt aan ASQA Subsidies B.V., dan streven wij ernaar u binnen 48 uur een reactie te geven.

E-maildisclaimer

Voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van een e-mail bericht en eventuele attachments kan niet worden ingestaan, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd.

Het informele en open karakter van e-mail berichtenverkeer brengt verder met zich mee dat:

  • Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers geen rechten zijn te ontlenen;
  • Een e-mail bericht zogenoemde computervirussen kan bevatten. ASQA Subsidies B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg daarvan.

Privacy

Indien u door middel van een e-mail of invulformulier uw gegevens aan ons verstrekt dan gebruiken wij deze om met u in contact te treden. Tevens kan het voorkomen dat u telefonisch benaderd wordt.

ASQA Subsidies B.V. zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

ASQA Subsidies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ASQA Subsidies B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door de subsidiescan in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief, fax of e-mail aan ons kenbaar te maken.

ASQA Subsidies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

ASQA Subsidies B.V.
p.a Bornholmstraat 76
9723 AZ Groningen
050-2057887

Meer weten? Neem contact met ons op.

bel ons op 050-2057887 Of stuur ons een bericht