Pilot-productiesysteem voor recyclebare matrassen
Terug naar projecten Biobased & Circulaire Economie

Pilot-productiesysteem voor recyclebare matrassen

Dankzij de baanbrekende platformtechnologie die Foamplant heeft ontwikkeld is het mogelijk om biologisch afbreekbaar en circulair polymeerschuim met een open-cel structuur te produceren met dezelfde eigenschappen als polymeerschuimen op basis van thermoharders die nu in matrassen worden toegepast. De kracht van het innovatieve productplatform van Foamplant is gelegen in de schuimstructuur. Deze is gemaakt van biopolyesters waarmee veel meer comforteigenschappen voor schuimen in circulaire matrassen gerealiseerd kunnen worden die ook volledig gerecycled kunnen worden.

Foamplant, Koninklijke Auping en de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelen in dit project de productietechnologie voor een circulaire matrassenproductieketen met een closed-loop schuim-tot-schuim recycling. Het doel is de ontwikkeling van de verschillende productiestappen op pilot-schaal van schuimproductie, assemblage van circulaire matrassen, disassemblage/demontage van gebruikte matrassen en herproductie van schuim, gebruikmakend van reststromen als uitgangsmateriaal. 

Wouter Dijkman (Manager Research Innovation & Product Development, Auping) en Klaas Zijlstra bij de “Matras re-use pilot-plant voor demontage en disassemblage van circulaire matrassen”.

Dit project resulteert in het beheersen van de verschillende productie- en recyclingprocesparameters. Het innovatieve biopolyester schuimmateriaal van Foamplant zal daardoor onderdeel uitmaken van het circulair matrasplatform van Auping. Maar daar houdt het niet op. In dit project wordt kennis opgedaan die Auping en Foamplant ook actief met concurrenten gaan delen. Hierdoor kan de mondiale productieketen profiteren van deze circulaire oplossing. De gedachte is dat schaalvergroting zal leiden tot een kostprijsverlaging van circulaire matrassen. 

Dit valorisatieproject wordt begeleid door ASQA Subsidies. In september 2021 is hiervoor een OP EFRO 2021 valorisatiesubsidie toegekend. Het project loopt tot en met het najaar van 2023.  

Onze samenwerking

  • Opdrachtgever Foamplant
  • Samenwerking sinds 2016
Klaas

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Klaas
Mail Klaas