Innovatieve diagnostiek verbetert screening baarmoederhalskanker
Terug naar projecten Chemie

Innovatieve diagnostiek verbetert screening baarmoederhalskanker

Het Groningse bedrijf CC Diagnostics ontwikkelt een vrouwvriendelijke screeningstest voor baarmoederhalskanker: de Methica CC kit. Baarmoederhalskanker is bijna altijd te voorkomen als deze vroegtijdig wordt gedetecteerd. Daarvoor zijn bevolkingsonderzoeken opgezet, waaraan echter gemiddeld de helft van de vrouwen niet deelneemt. De huidige screeningsmethoden vereisen namelijk dat er een uitstrijkje wordt gemaakt, wat als onprettig wordt ervaren. De uitslag is bovendien vaak vals positief: een miljoen Europese vrouwen per jaar worden er ten onrechte van verdacht baarmoederhalskanker te hebben. Zij moeten stressvol en onnodig aanvullend onderzoek ondergaan, wat de gezondheidszorg in Europa jaarlijks € 360 miljoen kost. Elk jaar worden wereldwijd 39,6 miljoen triage testen uitgevoerd en de vraag naar accurate testen zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Op basis van kennis en onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft CC Diagnostics op labschaal een test ontwikkeld die gevoeliger en nauwkeuriger is dan de huidige test. De nieuwe Methica CC kit test op de aanwezigheid van methylgroepen (CH3) bij de genen die verantwoordelijk zijn voor baarmoederhalskanker. Dat is accurater dan de huidige methode en kan het aantal vals-positieve uitslagen met 33% reduceren. Bovendien is de test uit te voeren op door vrouwen zelf afgenomen materiaal, wat de bereidheid om deel te nemen aan bevolkingsonderzoek aanmerkelijk kan vergroten.

Innovatie door subsidie

ASQA Subsidies begeleidt het consortium rondom de Methica CC kit, adviseerde bij het schrijven van het projectplan en verzorgt de bijbehorende projectadministratie. Hierdoor hebben CC Diagnostics en de projectpartners de handen vrij om de focus te behouden op de innovatie en kunnen zij tegelijkertijd de voor innovatie beschikbare subsidieregelingen ten volste benutten. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (OP EFRO valorisatie en kennisontwikkeling) is eerder een subsidie toegekend voor de ontwikkeling op labschaal. Daarop voortbordurend is de eerste stap gezet richting marktintroductie door middel van het valorisatie project ‘Innovatieve diagnostiek voor verbetering screening’. Het project loopt vanaf december 2022 en is met groot succes aangevraagd. Mede door een goede samenwerking tussen CC Diagnostics en ASQA Subsidies is het gelukt om 94 van de 100 punten te behalen.

Onze samenwerking

  • Opdrachtgever CC Diagnostics
  • Samenwerking sinds 2022
Hester Beekman

Meer weten over het project?

Neem contact op met Hester Beekman
Mail Hester Beekman