Superkritische CO2
Terug naar projecten Chemie

Superkritische CO2

Dit project richt zich op het ontwikkelen van nieuwe, industrieel toepasbare kennis waarin superkritische CO2 (scCO2) een belangrijke rol speelt. De uitdaging is om deze kennis over groene technologie grootschalig toe te gaan passen in industriële processen. Zodat de deelnemende MKB-bedrijven er nieuwe, duurzame producten mee kunnen ontwikkelen.

Kennisproject

CO2 kan bij een specifieke druk en temperatuur superkritisch worden. In deze toestand is het geen gas en geen vloeistof meer. Het milieuvriendelijke superkritische CO2 kan nuttig zijn voor allerlei soorten bedrijven. Klaas Zijlstra bracht zeven van deze enthousiaste bedrijven bij elkaar. Om samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen een consortium te vormen rondom het kennisproject ‘Superkritische CO2’. Hierin bundelen de betrokken kennisinstellingen en bedrijven hun expertise, vergroten ze hun inzicht en onderzoeken ze nieuwe toepassingen van scCO2. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de recycling van polymeren die nu nog niet recyclebaar zijn. 

Kansen

De toepassingen van de superkritische CO2 zijn zeer uiteenlopend. Avebe wil scCO2 bijvoorbeeld inzetten om het energiegebruik te verlagen in het verwerkingsproces van aardappelzetmeel. Foamplant wil de kennis graag gebruiken voor de verdere ontwikkeling en verbetering van bioafbreekbare schuimen. Ook kan scCO2 gebruikt worden als alternatief voor milieuonvriendelijke, organische oplosmiddelen. Verder biedt het kansen voor de maak- en voedingsindustrie en de machinebouw. In 2018 ontstond bij Foamplant en ASQA Subsidies het idee voor het oprichten van een consortium en ging het balletje rollen. Een van de initiatiefnemers is de internationaal bekende onderzoeker prof. dr. Francesco Picchioni van de RUG; “We always see CO2 as evil, something to be avoided. It’s time we start looking at it seriously as a resource.”

Projectpartners

Deelnemers van dit project zijn de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Foamplant, Avebe, Syncom, Mariella Preesman, Dynaplak Adhesive and Starches, Longbloom en DSM Coating Resins. Per projectpartner zijn de beoogde toepassingen met superkritische CO2 heel verschillend. 

Dit OP EFRO Kennisontwikkelingsproject kreeg ruim 3,8 miljoen euro subsidie en wordt mede gefinancierd door de Europese Unie en de Provincie Groningen.

Onze samenwerking

  • Opdrachtgever Rijksuniversiteit Groningen
  • Samenwerking sinds 2017
Klaas

Meer weten over het project?

Neem contact op met Klaas
Mail Klaas