Nieuwe bouwstenen maken van afvalplastic
Terug naar projecten Chemie

Nieuwe bouwstenen maken van afvalplastic

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen wil BioBTX graag bijdragen aan een circulaire economie, waarin kunststofafval niet meer bestaat. Hiervoor heeft het bedrijf een innovatieve technologie ontwikkeld. De uitdaging van dit project is om gemengde en gelamineerde kunststoffen geschikt te maken als grondstoffen voor nieuwe producten.

Circulaire economie

Op dit moment wordt kunststofafval nog grotendeels verbrand. Ook komt een groot deel in de zee terecht. Met de nieuwe technologie is het mogelijk om gemengde en gelamineerde kunststoffen te recyclen. BioBTX doet dit door de bouwstenen Benzeen, Tolueen en Xyleen (BTX) en aromaat-olie uit kunststofafval te halen. Deze waardevolle platformchemicaliën vormen de basis voor nieuwe, duurzame producten. Daardoor kan de huidige wegwerpeconomie een stap zetten richting een circulaire economie, waarin stoffen weer grondstoffen worden en afval niet meer bestaat. De officiële naam van dit project is ‘Duurzame productie chemicaliën door chemische katalytische conversie gemengde kunststofafvalstromen’.

Pilot plant

Positieve impact

Het produceren van kunststoffen door de bouwstenen ervan uit hernieuwbare grondstoffen en reststromen te halen is duurzaam. Door de levering van de geproduceerde platformchemicaliën aan de chemische industrie worden fossiele bronnen namelijk minder aangesproken. Zo heeft het aanboren van alternatieve bronnen om duurzame aromaten te produceren een grote, positieve impact op het milieu. Door de vermindering van kunststofafval ontstaat er circulariteit; de kringloop wordt gesloten. De resultaten van dit project zijn dan ook van invloed op de Nederlandse én mondiale, circulaire economie. En dragen bij aan het behalen van de nationale én internationale klimaatdoelen aangaande CO2-reductie.

Het project heeft onder begeleiding van ASQA Subsidies ruim zeven ton subsidie ontvangen vanuit het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling en de provincie Groningen.

Onze samenwerking

  • Opdrachtgever BioBTX
  • Samenwerking sinds 2013
Klaas

Meer weten over het project?

Neem contact op met Klaas
Mail Klaas