BERNN-project
Terug naar projecten Chemie

BERNN-project

De uitdaging van dit Bio Economy Region Northern Netherlands (BERNN)-project is het ontwikkelen van twee volledig circulaire waardeketens rondom de biopolymeren PHA en cellulose. De deelnemende partijen ontwikkelen nieuwe kennis met een multidisciplinaire aanpak. Met het uitvoeren van dit interdisciplinaire onderzoek heeft het project als doel onderzoek kennis en kunde uit te wisselen en in te zetten voor de ontwikkeling van nieuwe applicaties. 

Innovatieve producten

De focus van dit project ligt op het realiseren van productietechnologieën en waardeketens voor de natuurlijke biopolymeren PHA en cellulose. De verwerking van deze polymeren in hoogwaardige toepassingen met goede producteigenschappen leidt tot de realisatie van innovatieve waardeketens. Met de multidisciplinaire aanpak onderzoeken de deelnemende partijen de biopolymeren niet slechts vanuit de chemische maar ook vanuit de technologische, medische, milieukundige, economische en commerciële invalshoek. Ook wordt er gekeken naar aanverwante vraagstukken op het gebied van design, bedrijfseconomie, wetgeving en duurzaamheid. Zo vergroten de betrokken partijen hun inzicht in de mogelijkheden voor de doorontwikkeling en opschaling van innovatieve producten. 

Regionale economie

Het eerste resultaat van dit innovatieve project is al zichtbaar; Recell Group past namelijk restcellulose toe in asfalt. Om onder andere te onderzoeken hoe de biopolymeren bruikbaar zijn als grondstof of halffabrikaat kijkt de RUG naar de productie en isolatie van PHA in bacteriën en micro-organismen. Met voldoende testmateriaal kunnen de betrokken mkb’s vervolgens aan de slag om uiteenlopende applicaties te ontwikkelen. Denk hierbij aan folies, materialen voor medische toepassingen die in het lichaam afbreken of coatings voor zaden. Met deze kennis kunnen organisaties uiteindelijk duurzame, onderscheidende hoogwaardige, biobased en circulaire waardeketens realiseren. Zo draagt het BERNN-project bij aan de regionale economie, kennisoverdracht en werkgelegenheid. 

biocomposiet product

Deelnemers van dit multidisciplinaire project zijn de BERNN-partners (Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden en Van Hall Larenstein), het Drenthe College, ECN en de bedrijven NPSP, Recell Group, Foamplant, Maan Research & Development, Sustainable Tree Systems, Syncom, Senbis Polymer Innovations, Buwalda Synergie, BIONND, Feedcentre, Paques Europe en SiccaDania.

ASQA Subsidies heeft de kennis van de verschillende organisaties succesvol weten te vertalen in een subsidieaanvraag. Het kennisontwikkelingsproject kreeg een subsidie van bijna 1,3 miljoen euro. Ook biedt ASQA ondersteuning en begeleiding tijdens de uitvoering van het BERNN-project. Het BERNN-project werd mede gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Onze samenwerking

  • Opdrachtgever BERNN
  • Samenwerking sinds 2016
Klaas

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Klaas
Mail Klaas