Afvalverwerkingsunit
Terug naar projecten Chemie

Afvalverwerkingsunit

Bepaalde afvalstromen bevatten zeer weinig aangehechte, gevaarlijke stoffen zoals kwik of benzeen. Toch moeten deze afvalstromen in z’n geheel verwerkt, gestort of opgeslagen worden. De uitdaging van dit VIA-project is het ontwikkelen van een voorbewerkingsmachine die het gevaarlijke afval van de drager scheidt en deze bewerkt tot een granulaat, geschikt voor vacuümdestillatie.

Afvalstromen scheiden

Bij de productie van bijvoorbeeld geothermische energie ontstaan gevaarlijke afvalstromen. Dit project brengt een innovatie voort in de vorm van een technisch en fysiek nieuwe voorbereidingsinstallatie die deze afvalstromen als verwerkingsunit scheidt. Het granulaat wordt daarna in een chemische voorbewerkingsproces ontdaan van de barium en de zwaar organische of oliehoudende afvalstromen. Hierdoor kan een vacuümdestillatie het daarna verwerken. Het metaal en de grond die uit de vacuümdestillatie-installatie komen zijn geschikt voor hergebruik. Slechts het Naturally Ocurring Radioactive Material (NORM) / Low Specific Activity (LSA), het kwik en de restanten van overige schadelijke stoffen in het granulaat hoeven dan nog (op de meest energie-efficiënte wijze) te worden verbrand.

Mark Platje vertelt over de tubelars. Wanneer deze binnen komen zijn ze radioactief. Bij Cleanstream worden ze gedecontamineerd.

Afval recyclen

Bepaalde afvalstromen bevatten zo weinig aangehechte, gevaarlijke stoffen zoals kwik of benzeen dat deze met het blote oog niet te zien zijn. De gevaarlijke afvalstromen in de vorm van bijvoorbeeld geothermiefilters en vervuilde grond uit de olie- en gasindustrie ontstaan bijvoorbeeld bij de productie van geothermische energie. Als het mogelijk wordt om de gevaarlijke afvalstoffen met de voorbewerkingsmachine effectief van de drager te scheiden, wordt de hoeveelheid onverwerkbaar afval kleiner. Dit heeft tot gevolg dat het grootste gedeelte van het afval gerecycled kan worden. Deze technologie is dan ook duurzaam en circulair. Eerst worden met labonderzoek de technieken ontwikkeld die nodig zijn bij de voorbewerkingsinstallatie. Vervolgens wordt er een prototype gerealiseerd, getest en aangepast. Tenslotte wordt het werkingsprincipe bewezen.

Onze samenwerking

  • Opdrachtgever Cleanstream
  • Samenwerking sinds 2020
Klaas

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Klaas
Mail Klaas