WBSO 2020

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) subsidie is voor Nederland verreweg het belangrijkste stimuleringsinstrument voor bedrijven. De WBSO is ter bevordering van technisch nieuwe speur- en ontwikkelingswerk (S&O) door de kosten voor het verrichten van S&O te verlagen. Dit om het innovatievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken.

Voor wie is de WBSO-subsidie bedoeld?

Iedere belastingplichtige onderneming in Nederland, van MKB tot multinational, van starter tot familiebedrijf kan in aanmerking komen voor de WBSO. De regeling ondersteunt twee soorten projecten:

  • Ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur;
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek.

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de WBSO, dient er aan enkele voorwaarden te worden voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • het speur- en ontwikkelingswerk wordt door u zelf georganiseerd en uitgevoerd;
  • de technologische ontwikkeling is nieuw voor uw organisatie;
  • er zijn technische knelpunten bij de ontwikkeling aanwezig;
  • de werkzaamheden moeten nog plaatsvinden.

Hoogte WBSO subsidie in 2020

U kunt een tegemoetkoming krijgen door middel van een vermindering van de verschuldigde loonbelasting (S&O-inhoudingsplichtigen) of inkomstenbelasting (zelfstandigen). Naast de loonkosten, is het tevens mogelijk om overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk onder de S&O-afdrachtvermindering te laten vallen. In 2020 bedraagt deze S&O-afdrachtvermindering 32% subsidie van de eerste € 350.000 van de totale kosten aan speur- en ontwikkelingswerk. Voor de resterende S&O-kosten bestaat een voordeelpercentage van 16%. Bent u een starter? Dan is het voordeelpercentage 40% over de eerste € 350.000.

Zzp’ers die in een kalenderjaar tenminste 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk besteden, komen in aanmerking voor een vaste aftrek voor de inkomstenbelasting. Een zelfstandige die personeel in dienst heeft, kan zowel in aanmerking komen voor de vermindering van de afdracht van loonheffing voor het personeel, als voor een eigen aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

Wilt u weten of u gebruik kunt maken van de WBSO? En welk financieel voordeel de WBSO u kan opleveren? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u helpen en adviseren bij het aanvragen van de WBSO-subsidie. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan bij het gehele proces.