Kennisfabriq ontwikkelt Zorgverbeterbord
Terug naar projecten Digitale transitie

Kennisfabriq ontwikkelt Zorgverbeterbord

De communicatie in de zorg verloopt niet altijd goed. Hierdoor kunnen er knelpunten op de werkvloer ontstaan. Met soms gevaarlijke situaties voor de zorgmedewerkers tot gevolg. Kennisfabriq speelt met het zorgverbeterbord in op deze communicatieve uitdagingen in de zorg. Zodat de veiligheid op de werkvloer verbetert.

Communicatieve oplossing

De druk op de zorg neemt toe. Hierdoor worden problemen op de werkvloer soms niet meteen opgepakt. Ze schuiven door naar een teamoverleg of verdwijnen uit het zicht. Hierdoor is er geen overzicht, duren acties langer dan nodig, en keren discussies terug. Kennisfabriq heeft hierop iets bedacht. Het zorgverbeterbord is een communicatieve oplossing die het werk voor zorgmedewerkers effectief en gemakkelijk maakt. Met deze geautomatiseerde tool kunnen zij vanuit hun eigen werkomgeving namelijk knelpunten signaleren en deze voorleggen aan collega’s en andere afdelingen. 

Slimme afhandeling problemen

De innovatie zorgt voor een slimme afhandeling van problemen. Met het zorgverbeterbord kunnen zorgpersoneel en afdelingen onderling beter communiceren. Hierdoor worden knelpunten eerder gesignaleerd en opgelost. Dit zorgt voor een tijds- en energiebesparing van zorgmedewerkers en voor (een terugkeer van de) veiligheid op de werkvloer. 

Voor het zorgverbeterbord is er eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Hiervoor vroeg ASQA met succes een MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)-subsidie aan. Na een succesvolle haalbaarheidsstudie ontwikkelde Kennisfabriq een prototype van het zorgverbeterbord. Hiervoor diende ASQA met succes een aanvraag in voor de VIA-regeling.

Rolf op bezoek bij Kennisfabriq

ASQA Subsidies werkt al jaren samen met Kennisfabriq. Samen zijn er al meerdere, mooie projecten gerealiseerd. Door deze langdurige samenwerking kan er effectief gebruik gemaakt worden van subsidiemogelijkheden. Ook resultaten boeken? Neem contact op

Onze samenwerking

  • Opdrachtgever Kennisfabriq
  • Samenwerking sinds 2014
Rolf

Meer weten over het project?

Neem contact op met Rolf
Mail Rolf