UriMoni
Terug naar projecten Medische Sector

UriMoni

Herkennen van nierfalen

In dit project werken ParaMedir en het UMCG samen aan de ontwikkeling van een medisch apparaat (UriMoni™) voor het herkennen van acuut nierfalen, of Acute Kidney Injury (AKI). ParaMedir heeft uitgebreide kennis en ervaring met de ontwikkeling van producten voor monitoring van relevante (bio)chemische markers voor diverse biomedische toepassingen: van experimentele neurowetenschappen tot nierziekten. De sterke samenwerking met de afdeling Intensive Care Volwassenen van het UMCG en intensivist/onderzoeker dr. Maarten Nijsten in dit valorisatieproject zal borgen dat UriMoni™ voldoet aan alle eisen die er door medische experts aan worden gesteld, maar ook dat het apparaat effectief ingezet kan worden op de Intensive Care Unit (ICU).

Urine monitoren

Om acuut nierfalen tijdig te herkennen bij patiënten op de Intensive Care, zijn hoogfrequente metingen van groot belang. Bij ongeveer een derde van de Intensive Care patiënten die langer dan 24 uur op de IC verblijven, treedt acuut nierfalen op. De huidige, klinisch beschikbare procedures zijn niet in staat om de belangrijke biomarkers in de urine bijna real-time te meten voor de continue beoordeling van de nierfunctie. Helaas wordt op dit moment nierschade relatief laat ontdekt. Het tijdig detecteren van iedere vorm van beginnende nierschade is van grote waarde om erger te voorkomen. In de technologie van de UriMoni draagt de integratie van microfluidica en innovatieve biosensoren zorg voor deze monitoring van relevante biomarkers. Hierdoor kan het functioneren van de nieren van patiënten op de Intensive Care bijna real-time door artsen gemonitord worden. De naam van het project, UriMoni, staat dan ook voor het monitoren van de urine.

Sneller reageren

De UriMoni™zal artsen assisteren bij het tijdig herkennen van acuut nierfalen. Hierdoor kunnen artsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld tijdig beginnende nierschade ontdekken en sneller reageren op de toestand van de patiënt. Er bestaan geen klinisch bruikbare technieken waarmee de functie van de nieren direct gemeten kan worden. Op dit moment worden de aan bed afgenomen urine samples elders en pas later geanalyseerd. De innovatie is dan ook een doorbraak in de medische wereld. Samen zorgen ParaMedir en het UMCG ervoor dat de UriMoni voldoet aan de behoeften van de artsen en verpleegkundigen op de Intensive Care Units (ICU’s). De innovatie zal een aanzienlijk gezondheids- en kostenvoordeel opleveren. En dat zonder een extra belasting voor de patiënt.

Onze samenwerking

  • Opdrachtgever ParaMedir B.V.
  • Samenwerking sinds 2018
Klaas

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Klaas
Mail Klaas