Succesvolle samenwerking van omvang
Terug naar projecten Biobased & Circulaire Economie

Succesvolle samenwerking van omvang

In dit project bouwen twee ondernemers een voormalige veevoederfabriek Agrifirm in Emmen om tot een proeftuin voor het testen, ontwikkelen en implementeren van agrireststromen tot duurzame innovaties. Denk hierbij aan het omzetten van bermgras, koffiedik, cacaodoppen en olijfpitten tot bijvoorbeeld biocomposiet, bodemverbetering, food-feed en energietoepassingen. 

Schaalgrootte

De proeftuin is een plek om de talrijke verwerkingsmogelijkheden van agrireststomen en biomassa te onderzoeken en nieuwe technische mogelijkheden te onderzoeken, beproeven en demonstreren. Het is een toegankelijke en uitstekend geoutilleerde, fysieke testomgeving. Waarin ruimte is voor zowel onderzoek op laboratoriumschaal als praktijkproeven met proefbatches tot 1000 ton. Samen met de faciliteiten maakt deze enorme schaalgrootte voor pilotontwikkelingen deze innovatie uniek. Milling Company Europe (MCE) wil met dit project graag kennis, inzichten en hulpmiddelen bieden. Voor de omzet van agrireststromen tot nieuwe, duurzame en technologisch innovatieve applicaties en producten. 

De ondernemers Louis Wittendorp en Harry Pot

Synergie

Met een vruchtbare samenwerking zorgt de proeftuin voor een synergie tussen MCE, de overheid, kennisinstellingen en partners in het bedrijfsleven. Het initiatief zorgt er bijvoorbeeld voor dat (MKB-)ondernemers stappen kunnen maken in de ontwikkeling van innovatieve producten en processen. De proeftuin is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van processen als het compounderen, homogeniseren, vergruizen en transporteren van biologisch afbreekbare grondstoffen. 

Met behulp van ASQA ontving MCE Emmen 2,9 miljoen euro subsidie van de Europese Unie. Met cofinanciering van de provincie Drenthe. ASQA begeleidde meer succesvolle subsidieaanvragen op het gebied van Biobased en Circulaire Economie.

Onze samenwerking

  • Opdrachtgever Milling Company Europe
  • Samenwerking sinds 2018
Klaas

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Klaas
Mail Klaas