Een stap dichter bij gasloos wonen
Terug naar projecten Energie

Een stap dichter bij gasloos wonen

In dit project beoogt Hydrobag een bijdrage te leveren aan een oplossing voor het klimaatprobleem. De uitdaging is het ontwikkelen van een slimme, duurzame innovatie die warmte opslaat en zo voldoende vermogen levert voor de warmtevraag van huishoudens.

Duurzame energieopslag

Het rendement van zelf opgewekte elektriciteit varieert gedurende een jaar. Hierdoor is de opbrengst van bijvoorbeeld zonnecollectoren voor het verwarmen van een woning in de zomer voldoende, maar onvoldoende in het najaar als de vraag naar warmte toeneemt. De revolutionaire Hydrobag biedt hierbij uitkomst. Het is een warmtebatterij in de kruipruimte, die wordt opgeladen door zonnecollectoren en/of heatpipes. Samen met een warmtepomp verwarmen deze het water in de hydrobag continu. Zo ontstaat er een warmtebron die autonoom en duurzaam opgewekte energie opslaat en zo voldoende vermogen levert voor de warmtevraag van een huishouden. Dit alles zonder een ingrijpende verbouwing.

CO2-neutraal wonen

De Nederlandse samenleving staat voor de enorme uitdaging om in 2050 volledig aardgasvrij te wonen. Zonder snelle, slimme duurzame oplossingen als alternatief voor de manier waarop Nederlanders hun woningen verwarmen, lijkt de doelstelling om in 2050 volledig van het gas af te zijn praktisch gezien onhaalbaar. De hydrobag is een haalbare oplossing voor energieopslag. Met deze innovatie wordt gasvrij wonen toegankelijk en betaalbaar, waardoor huishoudens steeds meer CO2-neutraal worden. Bovendien komt de samenleving zo een stap dichter bij het behalen van de klimaatdoelen.

ASQA Subsidies is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het prototype Hydrobag. De ontwikkeling is financieel mogelijk door toekenning van de VIA-subsidie.

Onze samenwerking

  • Opdrachtgever Hydrobag B.V.
  • Samenwerking sinds 2019
Klaas

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Klaas
Mail Klaas