Netwerk voor intelligente bouw
Terug naar projecten Digitale transitie

Netwerk voor intelligente bouw

Stichting BuildinG creëerde met acht partners het open samenwerkingsverband BRAINR; een regionaal, lerend netwerk voor intelligente bouw. De uitdaging van dit project is om MKB-ondernemers en andere ketenpartners te ondersteunen in de transitie naar digitalisering. Door de krachten te bundelen en voorwaarden te scheppen voor een betere, duurzame en toekomstbestendige bouw.

Digitalisering

De bouwsector heeft de afgelopen decennia weinig baat gehad bij de kansen en mogelijkheden die technologische vooruitgang biedt voor productie en manier van werken. De consument wil steeds duurzamere bouw- en eindproducten. Dit vergt krachtige innovatie, iets waar een gemiddelde MKB-ondernemer in de bouw de middelen en tijd niet voor heeft. Bij BRAINR sluiten bedrijven, kennisinstellingen, beleidsmakers en opdrachtgevers zich aan. Zo ontstaat er een netwerk waarin partijen op regionaal niveau innoveren, samenwerken en kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van digitalisering. Daarmee kunnen zij innovatief samen werken aan nieuwe product-marktcombinaties en/of businessmodellen.

Procesinnovatie

Het netwerk biedt MKB-ondernemers uit de bouw een leeromgeving, faciliteiten en een netwerk voor kennisontwikkeling. Daarmee stimuleert het een efficiëntere productie, faciliteert het duurzame bouw en opent het voor ondernemers de weg naar procesinnovatie. Digitalisering is daarbij het middel om bijvoorbeeld kringlopen aan elkaar te koppelen. Zo hergebruiken betrokken bedrijven materialen, passen ze nieuwe ecologische materialen toe en anticiperen ze op het toekomstig gebruik ervan. Het platform biedt ondernemers in de bouw zo de kans om gebruik te maken van de bestaande innovaties, en zelf te innoveren voor de toekomst van hun bedrijf. Hiervoor ontving BuildinG meer dan zeven ton aan subsidie.

Mathijs, projectmanager innovatie bij BuildinG vertelt over de nieuwe ontwikkelingen.

BRAINR-experience 2021

Op 5 oktober organiseert Stichting BuildinG de BRAINR-experience, waarbij elke ondernemer die vragen heeft over digitaliseren van het bedrijfsproces langs kan komen. Het belooft een inspirerende middag te worden voor iedereen die interesse heeft in de toekomst van de bouw.

Binnen BRAINR worden verschillende bijeenkomsten, evenementen en andere activiteiten georganiseerd voor het informeren en inspireren van MKB-bedrijven. Interesse om het netwerk te versterken of te participeren? Nieuwe instellingen en bedrijven uit de bouwketen of daarbuiten zijn van harte welkom!

Mocht u interesse hebben in deelname aan BRAINR-experience 2021, dan kunt u via deze link het volledige programma bekijken. Hier staat ook hoe u zich kunt aanmelden voor het evenement.

Onze samenwerking

  • Opdrachtgever Stichting BuildinG
  • Samenwerking sinds 2018
Iris

Meer weten over het project?

Neem contact op met Iris
Mail Iris