Biologisch afbreekbare folies en schuimen
Terug naar projecten Biobased & Circulaire Economie

Biologisch afbreekbare folies en schuimen

In dit uitdagende valorisatieproject werken Foamplant (voorheen KNN Bioplastic), de Rijksuniversiteit Groningen, Oerlemans Packaging en Ecostyle samen aan de ontwikkeling van innovatieve folies en schuimen met een snelle en gedefinieerde biologische afbreekbaarheid. Deze nieuwe producten worden door projectpartners ontwikkeld voor toepassing in de landbouw en tuinbouw. Van het bioplastic kan landbouwfolie worden gemaakt voor bijvoorbeeld de lelieteelt. De folie dient ter bescherming van kwetsbare spruiten bij late nachtvorst. Het hoeft hiervoor maar enkele weken te functioneren op het land. Na enkele weken gebruik, breekt het materiaal vanzelf af. Het hindert de groei van de planten daardoor niet. Het voordeel voor de teler is dat het landbouwfolie niet verwijderd hoeft te worden nadat zijn functie is volbracht. Door de volledige biologische afbraak komen er bovendien geen vervuilende microplastics in het milieu terecht.

Revolutionair

Het uiteindelijke doel is om met het ontwikkelde materiaal nieuwe functionele bioplastic producten zoals een klimaatfolie en verpakkingsfolies op de markt te brengen die zowel hoogwaardig van kwaliteit zijn, als biologisch afbreekbaar zijn. De uitdaging hiervan is hoog. Het revolutionaire aan dit materiaal is dat het vervaardigd wordt met biopolymeren die zowel op land, in binnenwateren en op zee afbreekbaar zijn. De afbreekbaarheid moet daarbij stuurbaar zijn. Het project heeft de potentie om wereldwijd ingezet te worden, maar ook bij te dragen aan een betere toekomst en een verbeterd milieu. Hiervoor moeten de verpakkingsfolies en klimaatfolies over de juiste materiaaleigenschappen beschikken. De recepturen moeten bovendien succesvol toe te passen zijn in de folieblaasextrusie van Oerlemans. Binnen het project worden verschillende prototype folies geblazen om het gedrag tijdens folieblaasextrusie te onderzoeken.

Goede samenwerking

Tijdens de subsidieaanvraag bleek het project aan alle doelstellingen van de subsidieregeling te voldoen: Het project behaalde daardoor 95 van de 100 mogelijke punten. Dit resultaat was niet mogelijk geweest zonder een goede samenwerking tussen Foamplant en ASQA Subsidies, waarbij heldere afspraken en vertrouwen van groot belang is. Martin Tietema, directeur van Foamplant is dan ook positief over de samenwerking: “Wat ons vaak opvalt, is dat inhoudelijke kennis bij andere subsidieadviesbureaus ontbreekt. ASQA Subsidies maakt zich de technisch inhoudelijke kennis snel eigen en ze hebben gevoel voor innovatie. ASQA Subsidies behoudt de regie over complexe projecten, ze zijn regisseur tussen projectpartners en goede procesmanagers” 

Onze samenwerking

  • Opdrachtgever Foamplant B.V.
  • Samenwerking sinds 2016
Klaas

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Klaas
Mail Klaas