Nieuws


Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

28-03-2020

VIA 2020

 

Versneller Innovatie Ambities 2020: De openstelling van deze subsidie is met een maand opgeschoven. De VIA subsidies gaan nu op maandag 4 mei a.s. open.

Lees meer...
 
20-03-2020

Nieuwe subsidieregeling 'Circulaire ketenprojecten' 9 april van start

 

Over enkele weken gaat de nieuwe subsidieregeling 'Circulaire ketenprojecten' van start. Het kabinet zet zich volop in voor een circulaire economie. Doelstelling is om bedrijven in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen te laten gebruiken. Dit is hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan en om bij te dragen aan de doelen van het Klimaatakkoord. Een van de subsidieregelingen die ondernemers hierbij steunt is: Subsidie Circulaire ketenprojecten.

Lees meer...
 
17-03-2020

Het coronavirus - onze dienstverlening gaat onverminderd door

 

Het ASQA team werkt vanaf vandaag zoveel als mogelijk vanuit huis. We hebben een minimale kantoorbezetting en sommige collega’s hebben aangepaste werktijden. Onze dienstverlening gaat onverminderd door. We zijn gewoon tussen kantooruren telefonisch (050-2057887) en per e-mail (info@asqasubsidies.nl) te bereiken. Blijf dus vooral contact met ons opnemen. Wij beantwoorden graag uw vragen over lopende projecten of nieuwe aanvragen. Wij wensen u allen veel succes en sterkte in deze uitzonderlijke situatie.

Lees meer...
 
17-02-2020

Binnenkort openstelling MIT 2020

 

Voor MKB-bedrijven in (Noord-)Nederland is er binnenkort weer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een haalbaarheidsproject in het kader van de regeling MIT 2020.

Lees meer...
 
11-02-2020

Prestigieus project over toepassing superkritisch CO2

 

Het SNN en de provincie Groningen leveren samen een subsidiebijdrage van € 3,8 miljoen voor het onderzoeken van de toepassing van superkritisch CO2 in nieuwe industriële productieprocessen in de procesindustrie en chemische industrie. 

Lees meer...
 
03-02-2020

Melden realisatie WBSO 2019

 

Heeft uw onderneming gebruik gemaakt van de WBSO 2019? Uiterlijk 31 maart 2020 dient een mededeling te worden gedaan van het aantal gerealiseerde S&O-uren van 2019. Als u niet tijdig of een onjuiste mededeling doet, legt RVO een boete op.

Lees meer...
 
28-01-2020

MOOI, integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen

 

De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 immers met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%.

Lees meer...
 
18-11-2019

WBSO 2020 kan ingediend worden

 

We zijn momenteel zeer actief aan het schrijven voor de WBSO aanvragen voor 2020.

 

Bent u een ondernemer en wilt u in 2020 speur- en ontwikkelingswerk doen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de WBSO-regeling. De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is gericht op het versterken van het innovatievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven. 

Lees meer...
 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16