Nieuws


Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

03-10-2016

WBSO aanvragen in 2017

 

Met het presenteren van de Miljoenennota op Prinsjesdag zijn ook de plannen voor de S&O-afdrachtvermindering (WBSO) in 2017 duidelijk geworden. Het kabinet heeft geconstateerd dat steeds meer bedrijven gebruik wensen te maken van de WBSO. Er is daarom extra budget beschikbaar gesteld: € 1.205 miljoen in 2017 (€ 1.143 miljoen in 2016). 

Lees meer...
 
26-09-2016

Openstelling Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)

 

Bedrijven en instellingen kunnen van 14 november, 9:00 uur tot en met 25 november 2016,17.00 uur een aanvraag indienen om werknemers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te houden. Een project heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:

  • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
  • of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk. 
Lees meer...
 
16-06-2016

Vanaf 5 juli 2016 subsidie voor samenwerkende MKB-bedrijven

 

Vanaf 5 juli 2016 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor samenwerkende MKB-bedrijven. Een MKB-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een subsidieaanvraag indienen voor een MIT R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers. 

Lees meer...
 
08-06-2016

Vervolg tenders Valorisatie 2016 (Ronde 2) voor Noord-Nederland

 

Van 5 juli 2016 t/m 1 september 2016 biedt Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) opnieuw een subsidiemogelijkheid in de vorm van twee tenders voor het indienen van innovatieve projecten die omzet en werkgelegenheid opleveren voor Noord-Nederland. De tenders Valorisatie dient het noordelijk MKB te ondersteunen zodat de vele goede ideeën voor innovaties om worden gezet in concrete acties. Hierbij wordt met name ingezet op de ondersteuning tussen productontwikkeling en marktintroductie waardoor de innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten die ondersteund worden vanuit de tenders Valorisatie dichtbij marktlancering dienen te staan (nadruk op TRL-niveau 5 t/m 7). 

Lees meer...
 
01-06-2016

Per 1 juli 2016 nieuwe subsidiemogelijkheden voor Noordelijk MKB

 

Samenwerkingverband Noord-Nederland (SNN) is momenteel volop bezig met de voorbereidingen voor de openstelling van de opvolger van de Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2015, VIA 2016. De VIA-subsidieregeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf. De regeling wordt uitgevoerd door het SNN en richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten voor MKB-ondernemers die zijn gevestigd in Noord-Nederland.

Lees meer...
 
26-05-2016

Biobased Innovation award voor BioBTX B.V.

 

Op 24 en 25 mei 2016 vond in het Okura Hotel in Amsterdam het Biobased Chemicals World congres plaats. Onderdeel van dat congres was de bekendmaking en uitreiking van de Biobased Innovation awards. BioBTX B.V. is uiteindelijk uitgeroepen tot winnaar in de categorie biobased chemical innovation of the year 2016. Wij willen BioBTX hartelijk feliciteren met het winnen van de award en wij zijn er trots op dat wij BioBTX tot onze vaste relaties mogen rekenen.

Lees meer...
 
15-03-2016

Nieuwe MIT-subsidie 2016 opent 10 mei

 

Op dit moment is reeds bekend dat er € 55 miljoen beschikbaar is voor het innovatieve MKB vanuit de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren  (MIT) 2016. Er zal onder andere een aanvraag ingediend kunnen worden voor innovatie-advies projecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten.

Lees meer...
 
01-03-2016

Meld uw WBSO-melding tijdig!

 

Als u in 2015 gebruik heeft gemaakt van de WBSO-regeling, dan bent u verplicht om een melding te maken van de gerealiseerde S&O-uren aan  de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze mededeling moet uiterlijk 31 maart 2016 ingediend zijn bij RVO!

Lees meer...
 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16