Nieuws


Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

20-02-2013

Oproep Subsidieregeling Clusterprojecten Zuid-Holland, cluster Biobased economy

 

Per 1 januari 2013 stelt de provincie Zuid-Holland in totaal € 3 miljoen beschikbaar voor doorbraakinnovaties en systeeminnovaties in het cluster Biobased economy. De provincie Zuid-Holland wil dit cluster financieel helpen om het innovatieve project samen met andere bedrijven van de grond te krijgen.

Lees meer...
 
03-09-2012

3,4 miljoen Euro ter ondersteuning voor haalbaarheids- en innovatieprojecten in de agrofoodsector

 

MKB-ers in de agrifoodsector, van primaire productie tot en met verwerking, kunnen vanaf vandaag projectvoorstellen indienen voor haalbaarheidsprojecten en innovatieprojecten. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft hiervoor 3,4 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de Topsector Agri&Food. De topsector verwacht hiermee in totaal zo’n 8,5 miljoen euro aan investeringen voor valorisatie in het MKB te realiseren. De regeling is tot en met 19 oktober geopend.

Lees meer...
 
23-08-2012

Friesland steunt energiewinning uit mestverwerking en zuivering pekelwater

 

VT Products bv uit Heerenveen, de Wageningen Universiteit, DLO Livestock research, stallenbouwer Frilim bv en mesthandelaar Wassenaar slaan de handen ineen om nog meer energie uit mest te halen. De provincie Friesland ondersteunt het project met € 196.050. Naast de provincie Friesland dragen ook de Europese Unie, het ministerie van EL&I en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) bij aan het project.

Lees meer...
 
19-07-2012

Subsidie voor mkb dat O&O laat uitvoeren bij Overijsselse innovatiecentra

 

De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling innovatievouchers gepubliceerd. Het doel van deze subsidieregeling is MKB-ondernemingen te stimuleren om versneld innovatie, onderzoek en testen te laten plaatsvinden binnen één van de kennisgebieden van de volgende innovatiecentra in Overijssel en het versterken van de Overijsselse open innovatiecentra: het Polymer Science Park (PSP) te Zwolle, het Texperium te Haaksbergen, het Open Innovation Center Advanced Materials (OICAM) te Nijverdal of het ThermoPlastic composite Research Centre (TPRC) op het Kennispark in Enschede.

 

Lees meer...
 
22-06-2012

Budget tweede aanvraagtijdvak Private sector investeringsprogramma

 

Het plafond voor het tweede aanvraagtijdvak binnen het Private sector investeringsprogramma (PSI) is gepubliceerd.

Lees meer...
 
10-06-2012

Oproep Topsector Agri&Food voor het indienen van voorstellen PPS Initiatieven voor Onderzoek en Innovatie

 

Op 1 juni is de eerste call geopend voor voorstellen voor publiek-private samenwerking binnen de Topsector Agri&Food. Ondernemers en private organisaties met een onderzoeksvraag hebben tot en met 1 juli 2012 de tijd een kort onderzoeksvoorstel in te dienen. Het budget van deze call is ongeveer €10 miljoen euro.
 

Lees meer...
 
30-05-2012

Wijziging en openstelling regeling Innovatieprestatiecontracten

 

Er is een wijziging van de regeling Innovatieprestatiecontracten (IPC) gepubliceerd. Deze aanpassing houdt in dat de regeling wordt toegesneden op het topsectorenbeleid van het kabinet. Ook is de regeling opnieuw opengesteld. De wijzigingen treden op 13 juni 2012 in werking.

Lees meer...
 
16-05-2012

Informatie gesubsidieerde innovatieprojecten EL&I online

 

Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) meldt dat vanaf 5 mei alle innovatieprojecten die in 2010 en 2011 met steun van het ministerie zijn gestart te vinden zijn op de website van Agentschap NL. Hiermee wordt inzichtelijk welke bedrijven innovatiegelden ontvangen en wat de resultaten zijn. De website is een pilotproject en zal de komende jaren gevuld worden met meer informatie over innovatieprojecten.
 

Lees meer...
 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16