Nieuws


Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

23-04-2014

Innovatief en Duurzaam MKB Groningen 2014 opent na de zomer

 

Er komt een vervolg op het programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen. Het doel van de regeling is om de provincie Groningen te profileren als innovatie- en duurzaamheidsregio. Er wordt door de provincie Groningen een budget van € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor 2014 - 2015 ter ondersteuning van projecten die vernieuwend en duurzaam zijn in het MKB in Groningen (met uitzondering van de detailhandel). 

Lees meer...
 
26-03-2014

Eerste aanvraagperiode Fryslân Fernijt IV bekendgemaakt

 

Het doel van de subsidieregeling Fryslân Fernijt IV is het stimuleren van innovatie, kennisontwikkeling, kennisoverdracht en samenwerking in de provincie Friesland. Vernieuwende, experimentele projecten komen in aanmerking als ze aansluiten op een van de volgende maatschappelijke uitdagingen: Gezondheid, demografie en welzijn; Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie; Zekere, schone en efficiënte energie; Schone, veilige watervoorziening. 

Lees meer...
 
12-03-2014

Nieuwe MKB Innovatiestimulering Topsectoren vandaag van start

 

De nieuwe MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf morgen gaat de nieuwe MIT-regeling voor alle topsectoren van start.  Er zijn weer subsidiemogelijkheden voor MKB-ondernemingen voor de subsidie instrumenten: Haalbaarheidsstudies, Netwerkactiviteiten, Innovatiemakelaars, R&D-samenwerkingsprojecten, Innovatieprestatiecontracten (IPC’s), Kennisvouchers en het inhuren van hooggekwalificeerd personeel. Voor Innovatieprestatiecontracten en R&D samenwerkingsprojecten geldt een subsidiepercentage van 30% van de subsidiabele kosten. R&D samenwerkingsprojecten hebben een maximum van € 200.000,- per project en met een maximum van € 100.000,- per projectpartner. Voor de overige instrumenten geldt een percentage van 40%.

Lees meer...
 
20-02-2014

Nieuwe TMI-Regeling in 2014 voor Flevolands MKB

 

Houdt uw MKB-bedrijf zich bezig met technische en duurzame innovatie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de nieuwe TMI-regeling (Technologische MKB Innovatie regeling) 2014 van de provincie Flevoland. De TMI-regeling is bedoeld voor speur- en ontwikkelingswerk van Flevolandse MKB-ers die technologisch innovatieve projecten gaan uitvoeren.

Lees meer...
 
17-02-2014

Nieuwe subsidiemogelijkheid voor innovatieve Friese MKB-bedrijven binnenkort verwacht

 

Voor het versterken van de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven wordt door Provincie Fryslân in het voorjaar een nieuw regionaal innovatieprogramma geopend. Fryslân Fernijt IV sluit aan bij de Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord-Nederland en ondersteunt vernieuwende experimentele samenwerkingsprojecten.

Lees meer...
 
11-02-2014

Eerste oproep nieuw Eurostars-programma sluit op 13 maart 2014

 

Het nieuwe subsidieprogramma Eurostars 2 is een Europees innovatieprogramma voor het MKB die gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling. Vanaf 1 januari 2014 is Eurostars 2 van start gegaan met een bijna driemaal zo hoog subsidiebudget (ongeveer 1 miljard Euro) voor een periode van 7 jaar. Eurostars 2 kent twee subsidietenders per jaar. De eerstvolgende sluit op donderdag 13 maart 2014, de tweede subsidietender in september.

Lees meer...
 
30-01-2014

Calls bekend voor SME-instrument 2014/2015

 

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Naast grote projecten is er nu een speciaal MKB-instrument binnen Horizon 2020. De Europese Commissie zet het SME-instrument in binnen de pijlers ‘Leadership in enabling and industrial technologies’ en ‘Societal challenges’ om een MKB-bedrijf of een consortium van MKB-bedrijven te ondersteunen die een innovatieve (baanbrekende) oplossing heeft binnen één van de maatschappelijke thema’s. Het is inmiddels bekend voor welke calls in 2014 het SME-instrument ingezet kan worden.

Lees meer...
 
23-01-2014

€ 2 miljoen subsidie voor duurzame start-ups in Noord-Holland

 

Provincie Noord-Holland komt 30 januari met een subsidieregeling voor technologische milieu-innovatie (TMI). De Noord-Hollandse Gedeputeerde Staten hebben inmiddels de Uitvoeringsregeling subsidie Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014 vastgesteld. Er wordt de komende twee jaar door Noord-Holland bijna € 2 miljoen subsidie geïnvesteerd in innovatieve MKB-ondernemers voor de stimulering van hun speur- en ontwikkelingsactiviteiten.

Lees meer...
 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16