Prinsjesdag 2019: Het kabinet richt zicht nog meer op het stimuleren van innovatie

WBSO in 2020

In 2019 bedroeg het totale WBSO-budget € 1,237 miljard en dit wordt in 2020 verhoogd naar € 1,281 miljard. Tot op heden is nog niks bekend gemaakt over een (voorgestelde) wijziging in de berekeningswijze van de S&O-afdrachtsvermindering.

Vanuit de bedrijvensector is er een grote vraag naar meer flexibiliteit. Met name vanuit de ICT-sector vanwege de korte innovatiecycli.

De volgende voorgestelde wijzigingen (zoals aanbevolen in de evaluatie Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk over de periode 2011-2017) moeten het indienen van WBSO-aanvraag flexibeler maken:

  1. Het aantal momenten per jaar waarop een S&O-verklaring kan worden aangevraagd wordt uitgebreid 4 keer per jaar. 
  2. Momenteel is het moment van aanvraag indiending ten minste een maand voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Het uiterste moment van indiening wordt de dag voorafgaand aan de periode.

De verwachting is dat in november 2019 bekend wordt gemaakt of deze voorgestelde wijzigingen direct van kracht worden.

Wilt u vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van de WBSO? Dan moet de aanvraag uiterlijk 30 november ingediend zijn. Wij kunnen u hierbij helpen.

Lees meer over de WBSO wijzigingen voor 2020