Prestigieus project over toepassing superkritisch CO2

Hoe kunnen MKB-bedrijven superkritische CO2 inzetten voor een milieuvriendelijke productie van duurzame chemische producten? Deze vraag staat centraal in het project van zeven bedrijven, de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool dat vorige week gepresenteerd werd tijdens de persbijeenkomst bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Er is een geweldig subsidiebedrag verworven: Het SNN draagt ruim € 3,35 miljoen bij vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De provincie Groningen ondersteunt het initiatief met een subsidie van € 503.000,-. Naar verwachting levert het project ruim 50 banen op bij de deelnemende bedrijven uit de agrifood-, energie- en chemiesector en een toekomstig kenniscentrum.

Wij wensen de RUG, Hanzehogeschool Foamplant, Longbloom, Mariella Preesman, AVEBE, DSM Coating Resins, Dynaplak en Syncom heel veel succes met dit project!

Lees meer!