MIA en Vamil

De overheid wil investeringen door ondernemers in milieuvriendelijke technieken stimuleren. Dit doet zij middels twee investeringsregelingen; de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met deze regelingen wordt het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen fiscaal extra aantrekkelijk gemaakt. 

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA en de Vamil, staan vermeld op de Milieulijst 
 

Subsidiemogelijkheden

MIA
Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft waarvan de code in de Milieulijst begint met een A, B, D, E, F of G mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. U betaalt hierdoor minder belasting. 

Voor MIA is in 2020 een budget van € 124 miljoen beschikbaar. 

Vamil
De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Begint de code op de Milieulijst met een A, B, C of F dan is voor dat bedrijfsmiddel willekeurige afschrijving mogelijk. Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u dan zelf. Het is zelfs mogelijk om 75% van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25% schrijft u wel regulier af. 

Voor Vamil is in 2020 een budget van € 25 miljoen beschikbaar. 


Subsidiabele kosten

  • Alle aanschafkosten en voortbrengingskosten die toe te rekenen zijn aan het bedrijfsmiddel, voor zover deze niet zijn uitgesloten in de omschrijving van het bedrijfsmiddel; 
  • Kosten voor onderdelen die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en daarom geen zelfstandige betekenis hebben. Voorbeelden hiervan zijn leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur; 
  • Kosten voor het aanpassen van een bedrijfsmiddel, mits het ‘aangepaste bedrijfsmiddel’ voldoet aan de eisen van de Milieulijst; 
  • Kosten voor het vervangen van een versleten of defect bedrijfsmiddel, mits dit een verbetering van het milieu of het dierwelzijn oplevert. Dit betekent dat vervanging van een apparaat of een onderdeel van een apparaat een verlaging van de emissie, een vergroting van de grondstoffen- besparing, afvalpreventie of dierwelzijn tot gevolg moet hebben; 
  • Milieuadvieskosten (maken onderdeel uit van de voortbrengingskosten). 

Wilt u meer informatie hebben over de MIA en/of Vamil? Of heeft u projectideeën die mogelijk passen bij de regeling? Neem dan contact met ons op.