Milling Company Europe

De ondernemers Louis Wittendorp en Harry Pot hebben grote plannen met het voormalige Agrifirm pand aan de rondweg in Emmen. De voormalige veevoederfabriek wordt omgebouwd tot een proeftuin voor het bewerken van agri(rest)stromen tot duurzame innovaties waaronder biocomposiet, bodemverbetering, food-feed en energie toepassingen. MCE gaat hiervoor de komende jaren flink investeren in verwerkings- en onderzoeksapparatuur en stelt deskundigheid en bedieningspersoneel beschikbaar. Het huidige pand met bestaande lijnen wordt geüpdatet en ingebracht in het project. Het  overgrote deel van het pand krijgt de bestemming proeftuin. De ondernemers Wittendorp en Pot willen hiermee andere ondernemers ook de kans geven gebruik te maken van de faciliteiten.  

De faciliteiten en equipment welke de proeftuin biedt, zijn wereldwijd uniek en innovatief. In de proeftuin kunnen ontwikkelingen plaatsvinden met reststromen waarmee vele andere partijen tot nu toe geen succes hebben gehad. Dit komt door de combinatie van faciliteiten. Het is uniek dat op 1 locatie op 1 lijn zowel malen, mengen als persen plaats kan vinden. Tevens kan er precisie bemaling plaatsvinden door de aanwezigheid en expertise van de Turbo Rotor technologie. Verder kan er nauwkeurig gedoseerd en gemengd worden.

Niet alleen de combinatie van faciliteiten is uniek, ook de schaalgrootte waarop pilotontwikkelingen plaats kunnen vinden is uniek. De proeftuin biedt ondernemers straks de mogelijkheid om ontwikkelingen van labschaal tot batches van 25 tot 1.000 ton uit te voeren. Voor veel innovatieve ontwikkelingen gaat de opschaling van labschaal naar pilotschaal gepaard met veel technische en economische risico’s waardoor veel innovaties stranden. Opschaling van kleine naar grote schaal gaat niet 1 op 1 en er komt een moment in de innovatieketen dat deze stappen genomen moeten worden voordat men over kan gaan naar commerciële productie. De test- en opschaalfaciliteiten om deze stappen te maken ontbreken echter vaak bij (startende) MKB-ondernemingen. Door gebruik te maken van de proeftuin wordt het voor (MKB) ondernemers eenvoudiger om stappen te maken in de ontwikkeling van innovatieve producten en processen. Daarmee wordt de kans op succes en uiteindelijk succesvolle marktintroductie verhoogt. De proeftuin wordt daarmee een belangrijke schakel in de ontwikkeling van duurzame innovatieve producten en processen op basis van de verwerking van agri(rest)stromen. De proeftuin biedt ondernemers een volledige ‘one-stop-shop’ als integrale test- en pilotomgeving met de mogelijkheid om direct op te schalen.

Het initiatief om een dergelijke proeftuin te ontwikkelen wordt breed gesteund in de regio door gemeente, provincie, kennisinstellingen en andere ondernemers. Ook de deskundigencommissie verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van de EFRO Proeftuin aanvraag was zeer positief. Zij hebben het project maar liefst 95 van de maximaal 100 punten gegeven.   

Het project zal een positief effect hebben op de innovatiepotentie van biobased oplossingen in (Noord) Nederland en gepaard gaan met een groei van hoogwaardige werkgelegenheid in (Noord) Nederland. 

Het project wordt gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie en de provincie Drenthe. ASQA Subsidies heeft de ondernemers begeleid in het aanvragen van deze subsidie. 
 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: