Energie-investeringsaftrek (EIA)

Zoekt u binnen uw bedrijf altijd naar de beste oplossingen die zo veel mogelijk energie besparen? Maak dan gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Investeren in energiebesparing levert u niet alleen een lagere energierekening op, maar wellicht ook een fiscaal voordeel.

Algemene doelstelling

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen zijn te vinden op de Energielijst. Voor bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, kan de aftrek ook worden aangevraagd, als het bedrijfsmiddel voldoet aan de energieprestatie-eisen en een aantal overige eisen. 

Subsidiemogelijkheden
Ondernemers kunnen EIA aanvragen voor investeringen in verschillende bedrijfsmiddelen die onder te verdelen zijn in de volgende categorieën:

  • Energiebesparing bij bedrijfsgebouwen;
  • Energiebesparing bij processen;
  • Energiebesparing bij transportmiddelen;
  • Het aanwenden of toepassen van duurzame energie;
  • Balanceren van energie in de energie-infrastructuur;
  • Energietransitie. Specifiek aangewezen bedrijfsmiddelen zoals vermeld in de Energielijst
  • Energieadvies, maatwerkadvies of CO2-emissiereductieplan. 

Financiering en subsidie

Met betrekking tot de bijdrage geldt het volgende: 

  • De bijdrage vindt plaats in de vorm van een aftrek van 45% van de investeringskosten op de verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting; 
  • De hoogte van de investeringen moet in een kalenderjaar minimaal € 2.500,- en maximaal € 124 miljoen bedragen. 

Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het netto EIA-voordeel bedraagt ongeveer 11% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de 'gewone' investeringsaftrek en andere subsidieregelingen. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie hebben over de EIA, of heeft u projectideeën die passen bij de regeling? Neem dan contact op.