Nieuwe subsidieregeling 'Circulaire ketenprojecten' 9 april van start

Over enkele weken gaat de nieuwe subsidieregeling 'Circulaire ketenprojecten' van start. Het kabinet zet zich volop in voor een circulaire economie. Doelstelling is om bedrijven in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen te laten gebruiken. Dit is hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan en om bij te dragen aan de doelen van het Klimaatakkoord. Een van de subsidieregelingen die ondernemers hierbij steunt is: Subsidie Circulaire ketenprojecten.

Een circulaire ketenproject is gericht op de realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen diensten of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot. De deelnemers aan het samenwerkingsverband huren hierbij een procesbegeleider in (met minimaal 1 jaar ervaring). Het kan binnen een project gaan om experimentele ontwikkeling of om proces- en organisatieinnovatie. 

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer (eigen kosten en kosten inhuur procesbegeleider) met een maximum van € 20.000,-. De subsidie is beschikbaar per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband (minimaal drie en maximaal zes ondernemers). Aanvragen kunnen vanaf 9 april tot en met 1 oktober 2020 (12 uur) worden ingediend. Voor 2020 is er een subsidieplafond van € 860.000,-. Het budget is beschikbaar op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

De subsidie is bedoeld voor ondernemers die samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst willen ontwerpen. Het kan tevens gaan om processen of businessmodel circulair te gaan organiseren. Wilt u hierbij een ervaren procesbegeleider inzetten? Maak dan gebruik van de subsidie Circulaire ketenprojecten.

We gaan graag met u in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden en kansen voor deze interessante subsidieregeling. Bent u actief op het vlak van de circulaire economie? Neem dan contact met ons op. Er zijn momenteel veel subsdiemogelijkheden op het gebied van de circulaire economie en biobased business.