COSMONiO

Kunstmatige intelligentie, ofwel AI, is een vakgebied dat de afgelopen jaren explosief is gegroeid. Dankzij slimme algoritmes kan computersoftware ‘leren’ van de keuzes die mensen maken in een bepaalde situatie en daardoor zelf ook steeds meer gerichte keuzes maken in vergelijkbare situaties. Dat geldt ook voor de computersystemen die dr. Ioannis Katramados al sinds 2012 ontwikkelt. Mede dankzij de meerjarige samenwerking met ASQA kon zijn innovatieve start-up COSMONiO binnen vijf jaar groeien tot een internationaal erkende koploper in beeldherkenningssystemen, tot het bedrijf in 2021 werd overgenomen door technologiereus Intel.  

“Het is fascinerend en uitdagend om artificial intelligence systemen te ontwikkelen die informatie op een vergelijkbare manier kunnen verwerken als het menselijk brein”, aldus Iannis Katramados, die in 2016 lector Computer Vision en Data Science werd aan de NHL Stenden. Hij studeerde zelf Information Systems Engineering en Computer Systems Engineering in het Verenigd Koninkrijk en promoveerde daar ook in Real-time Computer Vision. Daarna richtte hij COSMONiO op, een van de eerste bedrijven in Noord-Nederland die gebruik maakten van geavanceerde datawetenschappelijke methoden voor beeldanalyse. Vooral vanuit de medische wereld was er toen grote interesse in 3D visualisatiesystemen voor bijvoorbeeld het toepassen in de operatiekamer. Om voor een dergelijke toepassing software te ontwikkelen is echter een zaak van lange adem. Voor een high tech start-up is dat zonder subsidies vrijwel onmogelijk, gezien de lange ontwikkeltijd van AI-softwareproducten.  

 • 2015-2017

  Ioannis nam in 2015 contact op met ASQA met de vraag naar een MIT haalbaarheid subsidie voor een deep-learning algoritme voor medische 3D beeldanalyse. MIT is een regeling om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren, waarbij verschillende technologiegebieden samenwerken. Deze subsidie werd in september 2015 toegekend, waardoor COSMONiO in 2016 een haalbaarheidsproject kon uitvoeren naar de technische, economische en organisatorische haalbaarheid van de ontwikkeling van een generiek software algoritme voor het detecteren van afwijkingen in medische beelden op basis van kunstmatige intelligentie. De conclusie van dit haalbaarheidsproject was dat het uitvoeren van 3D medische beeldanalyse met behulp van deep-learning algoritmen haalbaar is.

  Tegelijkertijd met de MIT-aanvraag liep een aanvraag voor een subsidie vanuit het Innovatief Actieprogramma Groningen 4 (IAG4), voor een gezamenlijk project van COSMONiO, het Universitair Medisch Centrum Groningen en medisch techbedrijf Microkey. Dat was gericht op het ontwikkelen van een 3D visualisatiesysteem met een touch-free user interface. Dit stelde chirurgen in de operatiekamer in staat om op een steriele manier, dus zonder een beeldscherm aan te raken, te bladeren door medische 3D beelden van bijvoorbeeld MRI, CT- of PET-scans. Zowel kostenreductie als het verbeteren van de medische diagnostiek en/of de behandeling behoorden tot de doelstellingen.

  Daarna zette COSMONiO de ontwikkeling van 3D beeldanalyse door en volgden meerdere succesvolle subsidieaanvragen. Dit waren naast de MIT bijvoorbeeld ook de WBSO en VIA.

 • 2018-2021

  Beeldherkenning via kunstmatige intelligentie is een technologie die dankzij diverse haalbaarheidstrajecten zijn waarde inmiddels wel al heeft bewezen. Niet alleen in medische trajecten voor mensen; de technologie is bijvoorbeeld ook in te zetten voor het herkennen van ziekteverschijnselen bij dieren. Daarbij wordt het systeem geleerd om atypisch gedrag te herkennen. Zo is de kans groot dat een dier dat ergens last van heeft meer of minder of anders beweegt dan gewoonlijk. Die bewegingen zijn met AI te analyseren.

  COSMONiO was destijds nog niet thuis in deze wereld. Het deep-learning systeem was echter universeel genoeg om ook in te kunnen zetten voor andere toepassingen. Daarom bracht ASQA in 2018 COSMONiO  in contact met twee bedrijven die zich bezighielden met het automatiseren en ontwikkelen van stalsystemen voor de varkenshouderij: Built-IT four you B.V. & Henri de Vries Beheer B.V..

  ASQA schreef een projectplan voor een MIT R&D subsidieaanvraag, die werd toegekend, zodat de partijen van start konden met het ontwikkelen en onderzoeken van een systeem waarmee het gedrag van varkens realtime kon worden gevolgd en geanalyseerd, met behulp van videocamera’s en kunstmatige intelligentie.

  Dit vergde vernieuwingen op het gebied van AI, ICT, hardware, modellen en algoritmes. Het uiteindelijke doel van het systeem was het registreren van het eet-, drink-, lig-, loop- en zooggedrag van de varkens, het signaleren van afwijkingen in gedrag en ziekteverschijnselen. Op basis daarvan zijn stalhouders in staat om preventief te handelen, waardoor het beheren van de gezondheid, welzijn en management van de dieren sterk wordt verbeterd.

 • 2019

  In 2019 schreef ASQA ook een succesvol MIT R&D projectplan voor een samenwerking tussen Holland AI en COSMONiO. Het ging hierbij om een project met twee doelstellingen:

  1. De experimentele ontwikkeling van een cloud-based platform voor verbeterde medische diagnostiek waarmee een efficiënte, veilige en privacy-geborgde koppeling gemaakt kan worden met de PACS (Picture Archiving and Communication Systems)-infrastructuur in een ziekenhuis.

  2. De experimentele ontwikkeling van de innovatieve machine learning techniek NOUS van COSMONiO in combinatie met nieuwe ontwikkelingen op medisch-technisch vlak, om op hoge snelheid automatische patroonherkenning uit te voeren die onafhankelijk is van de uiterlijke kenmerken van de patiënt, zoals demografische verschillen en anatomie. Met deze technologie kunnen medische experts ook zelf op een makkelijke manier bijdragen aan het bouwen van algoritmes voor verbeterde diagnostiek. Het cloud-based platform en de veelheid aan representatieve data die via het platform wordt verwerkt, kan innovaties ontsluiten en bewerkstelligen op zowel het vlak van machine-learning als het vlak van patiëntenzorg.

 • 2021

  In september 2021 werd het bedrijf COSMONiO overgenomen door Intel.

 • De werkwijze van ASQA

  Gedurende het gehele traject had ASQA volledig zicht op wat er speelde bij COSMONiO en wat de ambities waren van de ondernemer. Zo waren er hoogopgeleide specialisten nodig op het gebied van AI en die werden wereldwijd gerekruteerd. Uiteindelijk traden er zo’n 25 mensen in dienst. Voor een start-up is dat zeker een uitdaging, omdat er in de ontwikkelingsfase nog geen geld wordt verdiend. Door telkens weer de vertaalslag te maken van high tech ambities naar een verhaal dat begrijpelijk en acceptabel was voor subsidieverstrekkers, kon ASQA bijdragen aan het succes van COSMONiO.

Corinne

Meer weten over het project?

Neem contact op met Corinne
Mail Corinne