MIT-subsidie voor de ontwikkeling van volledig biobased PET

BioPET 100, het polyestermateriaal van de toekomst

BioBTX BV, KNN Advies, Syncom, DuFor Resins en Cumapol Emmen werken aan de ontwikkeling van een revolutionair polyester dat volledig opgebouwd is uit biobased materiaal. Polyester (PET) wordt nu nog grotendeels vervaardigd uit fossiele grondstoffen (aardolie). Door alle bouwstenen van polyester te gaan halen uit biomassa zetten de initiatiefnemers een concrete stap in de transitie naar een Biobased Economy.

Er is in onze maatschappij een grote vraag naar meer duurzaamheid. Grondstoffen en energie moeten beter worden gebruikt. Er moet minder afval overblijven. Producten moeten beter en vooral groener worden, met minder uitstoot van CO₂. Dat is mogelijk als materialen niet meer worden gemaakt uit aardolie. Bovendien zouden nieuwe materialen goed recyclebaar moeten zijn zodat minder nieuwe grondstoffen nodig zijn.

De consortiumpartners hebben recentelijk een aantal belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van BioPET 100. Het belangrijkste building block van PET, PTA (paratereftaalzuur), kan door katalytische omzetting van biomassa en een schone chemische vervolgstap in goede opbrengsten verkregen worden. De betrokken partijen zijn op dit moment bezig met een octrooiaanvraag voor het proces.

In de komende maanden zullen de partijen het proces verder opschalen. De eigenschappen van de verkregen BioPET 100 zullen vervolgens vergeleken worden met het huidige materiaal. Daaropvolgend vindt introductie van  BioPET 100 in de markt plaats. Voorbeelden zijn de tapijt en verpakkingsindustrie. Op de langere termijn richten de partners zich er op om “groene” PET ook in te zetten voor bulk toepassingen van dit materiaal in kleding en flessen. Net als haar fossiele tegenhanger is BioPET 100 volledig recyclebaar.

De directeuren Cor Kamminga (BioBTX BV) en Marco Brons (Dufor, CumaPol) zien goede mogelijkheden voor bovengenoemd initiatief. “Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en het API Instituut in Emmen kunnen we vrijwel alle vragen en mogelijke problemen in de hele keten van groene PET ontwikkeling oplossen”, aldus beide directeuren. Verder heeft Cumapol in Emmen de mogelijkheid tot grootschalige productie van BioPET100 (25 kton/jaar). Naast dat BioPET 100 inspringt op de maatschappelijke behoefte naar meer groene producten, verwachten alle betrokken partijen dat de ontwikkeling van BioPET100 een significante bijdrage zal leveren aan een groei van de werkgelegenheid in (Noord) Nederland.

De ontwikkeling van BioPET 100 wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).

Informatie
Cor Kamminga: k.j.kamminga@knngroep.nl, tel. 050-3175550;
Marco Brons: marcobrons@dufor.nl, tel. 0316-526979;
Klaas Zijlstra: zijlstra@asqasubsidies.nl, tel. 06-14383857.

Logo BioBTX Logo KNN Advies Logo Syncom Logo DuFor Resins Logo Cumapol Emmen