Sensor ondersteunde behandeling aspecifieke chronische lage rugklachten

Onderhavig project is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

 

Binnen het project is een prototype ontwikkeld voor sensor ondersteunde behandeling van aspecifieke chronische lage rugklachten. Aspecifieke chronische rugklachten komen bij 15% van de volwassen bevolking voor en er is maar één effectieve behandeling. Deze werkt met het trainen van de dieperliggende spieren in combinatie met mobilisatie van de wervels. De heer Witte heeft hiermee circa 2.500 personen behandeld met positieve resultaten en de werking is bevestigd door zorgverzekeraars. De therapie is echter niet doorgebroken omdat de behandeling zeer therapeutafhankelijk, protocolgevoelig en duur is. Witteborg Projects heeft in samenwerking met de Universiteit Twente, de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen een methode ontwikkeld waarbij de behandeltherapie therapeutonafhankelijk wordt en de behandelresultaten direct de therapie beïnvloeden.

In het VIA 2016 project heeft Witteborg Projects hiervoor een prototype sensor ondersteunde behandeling van aspecifieke chronische lage rugklachten ontwikkeld. Door het gebruik van een innovatief weerstandmechanisme, sensortechniek en software kan de 'rugbehandelmachine' en therapie door iedere fysiotherapeut worden toegepast voor een normaal behandeltarief. Sensortechniek wordt tot op heden nog nauwelijks toegepast. Het grote voordeel ervan is de duidelijke terugkoppeling tijdens de behandeling naar de patiënt en de therapeut, waardoor fouten direct worden hersteld. Tevens wordt het weerstandsmechanisme direct aangestuurd door de bewegingen van de patiënt tijdens de behandeling. Daarbij is de betrouwbare registratie van de behandelresultaten van grote waarde voor zowel de fysiotherapeut als de zorgverzekeraar. Met de machine kan verder een slimme database ontwikkeld worden. Door vergelijking van de meetwaardes leert de machine om de behandeling automatisch aan te passen aan de patiënt. Op deze wijze zijn therapieën meer gericht op het individu, kunnen klachten beter behandeld worden en zullen de uiteindelijke kosten van een behandeling lager worden. Door middel van prototyping is onderzoek gedaan om het werkingsprincipe van de nieuwe machine vast te stellen.