Versneller Innovatieve Ambities (VIA)

Doelstelling van de regeling

De subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) richt zich op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met positieve effecten op gebied van economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland en CO2-reductie. Aanvragen kunnen individueel (35% subsidie) of door samenwerkende MKB-bedrijven (50% subsidie) ingediend worden. Is uw bedrijf gevestigd in Groningen, Friesland of Drenthe en heeft u een innovatief idee voor een nieuw product, dienst of procedé en levert u een bijdrage aan een maatschappelijk belang, dan is de VIA regeling wellicht iets voor u. 

Subsidiemogelijkheden

Binnen het onderdeel ontwikkelingsproject wordt subsidie verstrekt voor een activiteit die gericht is op de ontwikkeling van een (voor de onderneming) nieuw product, dienst of procedé of het aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten. De vernieuwing dient betrekking te hebben op een oplossing voor een wetenschappelijke of technische onzekerheid. Hieronder valt het ontwikkelen, bouwen en testen van een fysiek prototype zo lang het doel is verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten, en het ontwikkelen en testen van een softwarematig prototype. Voor zover de activiteiten betrekking hebben op een koolstofarme economie dient het te gaan om vernieuwingen die direct gerelateerd zijn aan koolstofarme technologieën en die bijdragen aan de reductie van broeikasgassen. Het gaat nadrukkelijk niet om activiteiten die slechts zijn gericht op verduurzaming of vermindering van koolstof in het eigen productieproces. De maximale subsidie voor een ontwikkelingsproject is € 100.000,-.

Voor het onderdeel softwareontwikkeling wordt er subsidie verstrekt voor een activiteit die gericht is op de ontwikkeling van een softwarematig (voor de onderneming) nieuw product, dienst of procedé of het ontwikkelen van proof of concept software. De vernieuwing dient betrekking te hebben op een oplossing voor een softwarematige onzekerheid. Hieronder valt het ontwikkelen, bouwen en testen van een softwarematig prototype zo lang het doel is verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten, en het ontwikkelen en testen van een softwarematig prototype. De maximale subsidie voor softwareontwikkeling is € 50.000,-.
Binnen het onderdeel organisatie-innovatie wordt subsidie verstrekt voor het inschakelen van een onafhankelijke organisatie voor advies en voor begeleiding of coaching. De maximale subsidie voor organisatie-innovatie is € 12.500,-.

Subsidiabele kosten

  • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie (ieder onderdeel);
  • Materialen die onderdeel zijn van een prototype (ontwikkelingsproject);
  • Loonkosten van medewerkers en eigen uren (ontwikkelingsproject & softwareontwikkeling)
  • Huurkosten van apparatuur en uitrusting (ontwikkelingsproject).

Wilt u uitgebreide informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op. VIA subsidie kan vanaf 4 mei 2020 weer aangevraagd worden. Bent u benieuwd of deze regeling voor uw organisatie geschikt is? Onze adviseurs helpen u graag!