Verantwoorden

Opstellen rapportages en eindafrekening

Tijdens de vorige fase heeft u ervoor gezorgd dat uw subsidieadministratie is bijgehouden conform de eisen en richtlijnen van de subsidieregeling. Uw projectdossier is een geordende verzameling documenten in een ordner of digitaal systeem en vormt voor ons de basis voor het opstellen van de periodieke rapportages en eindafrekening. Een kopie van de subsidieadministratie zend u dan ook naar ASQA Subsidies. Wij zullen op basis van deze opgevraagde administratie alle in het kader van het subsidietraject benodigde (tussentijdse) rapportages en de einddeclaratie opstellen en namens u indienen bij de subsidieverlenende instantie.

Tenslotte is de eindcontrole de laatste stap in het subsidieverwervingsproces. De subsidieverstrekker en/of accountant controleert ter afsluiting de inhoudelijke en financiële subsidieadministratie. Soms is er een accountantsverklaring verplicht, maar niet altijd. Het verslag van de eindcontrole komt in een zogenoemde rapportage van bevindingen. Wanneer alles goedgekeurd is, wordt het subsidiegeld op uw rekening gestort. Tijdens deze fase begeleiden wij de controlebezoeken van de subsidieverstrekker en/of accountants. Zonodig geven wij tijdens de controlebezoeken een toelichting op de projectadministratie en het uitgevoerde subsidietraject. Ook het verzorgen van de beantwoording van aanvullende vragen met betrekking tot uw declaratie behoort tot de dienstverlening. Als wij het niet eens zijn met de hoogte van de uiteindelijk vastgestelde subsidie, kunnen wij desgewenst bezwaar maken. Het begeleiden van de bezwaarprocedure maakt integraal onderdeel uit van de dienstverlening en brengt geen extra kosten met zich mee.