Topsector Energie – subsidies energie-innovatie

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen.

De Topsector Energie-regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ondersteund worden (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten. Hiermee draagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bij aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken zij hiermee de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

Budget

Binnen de Topsector Energie is jaarlijks ongeveer € 130 miljoen subsidie beschikbaar voor innovaties op het gebied van duurzame energieproductie, energiebesparing, flexibilisering van het elektriciteitssysteem (waaronder waterstof), CO2-reductie in de industrie, circulaire economie, en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Er zijn diverse subsidies beschikbaar met specifieke programmalijnen. Zij hebben verschillende openstellingsrondes en deadlines. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden en voorwaarden. Hieronder volgt een kleine greep uit de verschillende beschikbare openstellingen/regelingen:

 

Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie 

(DEI+)

Deze regeling financiert demonstratieprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie. Naast de kosten voor demonstratie kunnen ook kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling worden opgevoerd.

Openstelling t/m 7 januari 2021

Topsector Energiestudies Industrie

Topsector Energiestudies Industrie kunnen haalbaarheidsstudies, milieustudies of vergelijkbare studies zijn. Deze studies helpen de aanvrager te besluiten over het wel of niet starten van en investeren in een mogelijk pilot- of demonstratieproject. 

Openstelling t/m 1 september 2020

Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie

(MOOI)

MOOI ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 immers met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%.

Openstelling vanaf september.