Subsidiecheck

1. Ontwikkelt u nieuwe producten of processen?

Ja Nee

2. Werkt u samen in een onderzoeks- en/of ontwikkelingsproject?

Ja Nee

3. Werkt u samen in een regio?

Ja Nee

4. Investeert u in het buitenland?

Ja Nee

5. Investeert u in de scholing van uw werknemers?

Ja Nee

6. Investeert u in energiebesparende of milieuvriendelijke maatregelen/systemen?

Ja Nee

7. Ontvangt u nu al subsidie of een fiscale aftrek?

Ja Nee