Subsidieadvies

Iedere organisatie is uniek. ASQA Subsidies biedt u daarom subsidieadvies op maat. Wij geven u inzicht in voor u relevante subsidiekansen, helpen u bij het opstellen van uw subsidieaanvraag, begeleiden u bij de projectadministratie, zijn aanwezig bij controlebezoeken en verzorgen de aanvraag voor de uiteindelijke subsidievaststelling.

Voor wie onbekend is met de wereld van de subsidieverwerving, is het een ingewikkelde opdracht om in kaart te brengen voor welke regelingen een project in aanmerking zou kunnen komen. Het vergt het nodige onderzoek om vast te stellen of een bepaald project ook daadwerkelijk voldoet aan alle criteria die daaraan door de subsidieverstrekker worden gesteld. Daarbij komt dat het voorbereiden van een subsidieaanvraag vaak een tijdsintensieve bezigheid is (in sommige gevallen kan dit enkele maanden in beslag nemen). Voordat u een dergelijk traject inzet is het essentieel dat u zich ervan verzekerd dat de aanvraag ook daadwerkelijk een grote kans op subsidie maakt.

Het mag duidelijk zijn dat professionele ondersteuning geen overbodige luxe is. ASQA Subsidies kan u snel, effectief en kosteloos een inschatting geven van de mogelijkheden van subsidies voor uw onderneming. Wij vergroten de slaagkans van uw subsidieaanvraag. U kunt bij ons terecht voor een individueel project, maar liever nog gaan we een langdurige relatie aan zodat wij de subsidiemogelijkheden blijvend voor u kunnen bewaken en benutten.