SPIC Facilities

Een unieke proeftuin voor de kunststofindustrie, is gerealiseerd om diverse stakeholders in binnen en buitenland bij elkaar te brengen en te faciliteren bij het testen, ontwikkelen, implementeren en opschalen van met name biobased, biodegradeerbare en circulaire innovaties.
Vanwege de onafwendbare uitputting van fossiele grondstoffen zoals aardolie- en aardgas en het feit dat deze grondstoffen slechts beperkt op grote schaal te verkrijgen zijn, roept de maatschappij om duurzaam om te gaan met hulpbronnen waardoor de wens om biobased, biodegradeerbare en circulaire producten en technieken te ontwikkelen toegenomen. Om deze wens te doen laten uitkomen zijn echter faciliteiten, apparatuur, en diensten noodzakelijk welke voorheen enkel in handen waren van grote multinationals of verspreid waren over Europa. De proeftuin maakt het mogelijk dat ook MKB’ers hun ambities in de kunststofsector kunnen verwezenlijken.

In 2017 zijn bedrijven en kennisinstellingen, actief in de kunststofsector in en om Emmen, begonnen om een cluster op te zetten met de naam Sustainable Polymer Innovation Cluster (SPIC) Emmen. De partners binnen SPIC Emmen willen technische faciliteiten, diensten en apparatuur met elkaar delen en tevens aanbieden aan derden zodat er meer partnerschappen en economische activiteiten kunnen ontstaan. Tijdens het clusteren is duidelijk geworden bij de partners dat zowel zij, als ook de kunststofsector in het algemeen, behoefte hebben aan specifieke R&D-faciliteiten welke momenteel slechts beperkt en verspreid door Europa beschikbaar zijn.

Met de proeftuin kan SPIC Emmen haar reeds unieke positie met haar laboratoria als fundament voor diverse analyses in onder andere de polymeertechnologie, verder uitbouwen. Hierdoor kunnen gebruikers goed evalueren wat de eigenschappen, kwaliteiten en verbeterpunten zijn van de producten en technieken die zij willen ontwikkelen, om vervolgens deze met de proeftuinfaciliteiten tot productie te kunnen brengen. Zowel de behoefte voor het verdere professionaliseren van SPIC Emmen als het aan klanten kunnen aanbieden van nieuwe en aansluitende technische faciliteiten, apparatuur en infrastructuur zijn de aanleiding geweest om de proeftuin te starten als onderdeel van het grotere innovatiecluster.

De grote kracht van het cluster is erin gelegen om een brede variëteit van sleutel technologieën rond polymerisatietechniek beschikbaar te stellen. Deze technologieën variëren van polymerisatietechniek en nacondensatie tot garens spinnen, spuitgieten, compounding en 3D-printen. Daarnaast worden ruimtes in de proeftuin beschikbaar gemaakt voor kantoor- en test- en labruimte voor onder andere werkruimte voor start-ups en aanjaagteams en ruimte voor het geven van presentaties of het doen van applicatietesten
Binnen SPIC Facilities worden aan ondernemers hoogwaardige diensten, gespecialiseerde apparatuur, faciliteiten en unieke expertise en data ter beschikking gesteld. SPIC Facilities biedt ondernemers de mogelijkheid om innovatieve en marktgerichte duurzame polymeertoepassingen te ontwikkelen door testen, experimenten en analyses uit te voeren en van R&D-schaal tot en met productieschaal te komen met behulp van gespecialiseerd personeel welke door de proeftuin aan experimenten of projecten verbonden kunnen worden. SPIC Facilities zal voor MKB-bedrijven in binnen en buitenland de ontbrekende schakel zijn voor de opschaling van de technologie vanuit het lab naar een pilot- en productieschaal waarna vervolgens de stap naar de markt gezet kan worden.