Subsidie voor real-time continu monitoring van de nieren op acuut nierfalen

Samenwerking

In een samenwerkingsproject werken Sentron Europe B.V., Wellinq Medical B.V., PendraCare International B.V., PendraCare Vascular B.V., Brains On-Line B.V. en het UMCG (Intensive Care Groningen) samen aan de ontwikkeling van een innovatief medisch diagnose-instrument voor het bewaken van de werking van de nieren en zo mogelijk voorkómen van acuut nierfalen.

Preventief karakter

Het doel van het ontwikkelingsproject is de ontwikkeling van een werkend prototype van een innovatief instrument waarmee continu het functioneren van de nieren gedurende uren tot dagen bewaakt kan worden. Voor de Intensive Care zijn er belangrijke voordelen verbonden aan het over een lange periode meten van zowel de urineproductie als de concentratie van creatinine, kalium en natrium in de urine. Zo kan na ingrijpende operaties functioneren van de nieren gecontroleerd worden en zo nodig direct verdere schade voorkomen worden. Er zijn bestaan momenteel geen technieken waarmee de functie van de nieren direct gemeten kan worden. Met het nieuwe diagnose-instrument kan tijdig beginnende nierschade ontdekt worden waardoor erger voorkomen kan worden. Aangezien bij ongeveer een derde van de Intensive Care patiënten die langer dan 24 uur op de IC verblijven acuut nierfalen optreedt, kan zowel het gezondheidsvoordeel als het kostenvoordeel aanzienlijk zijn. Belangrijk is ook dat het nieuwe apparaat geen extra belasting voor de patiënt zal opleveren.

Afbeelding: Sensor met een referentie elektrode in een flow-cell configuratie

Gebruikte innovatieve technologie

Binnen dit IAG 4 project wordt een innovatieve sensor component met actieve lagen en beschermende lagen ontwikkeld. Door het aanbrengen van deze bijzondere materialen op de chip kunnen naast de zuurgraad (pH) specifieke moleculen zoals kalium, natrium, kreatinine en ureum in de urine gemeten worden om de werking van de nieren te bewaken. Met de beoogde sensoren zullen real-time, eventueel met gebruik van microdialyse, de genoemde stoffen in de urine gemeten worden. Het nieuwe product van Sentron Europe is daarmee een wereldwijde doorbraak in de medische wereld omdat continu in vivo het functioneren van de nieren bij ernstig zieke patiënten gemonitord kan worden. Wanneer deze sensortechnologie zich eenmaal bij Intensive Care-patiënten bewezen heeft, dan biedt dit nadrukkelijk mogelijkheden voor toepassing bij andere risicogroepen, zoals patiënten op de verpleegafdeling of het verpleegtehuis, of zelfs patiënten thuis. Het nieuwe medisch meetinstrument is daarmee zowel geschikt voor een klinische toepassing als een zogenaamde point of care situatie toepassing.

Subsidie

Onder begeleiding van subsidieadviesbureau ASQA Subsidies is halverwege 2015 een subsidie in het kader van het IAG 4 programma ingediend. Het consortium bestaande uit de MKB-bedrijven en UMCG heeft € 150.000,- subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van het beschreven instrument. Het IAG4-programma stimuleert bedrijven die actief zijn in de sectoren Healthy Ageing, Energie, Bio-economie of transsectorale innovatie door subsidie te verstrekken aan Groningse MKB-bedrijven. Voor de uitvoering van het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG) 4 heeft SNN een bijdrage beschikbaar gesteld van € 3,465 mln. De provincie Groningen ondersteunt dit programma met een bijdrage van € 2,7 mln.

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Koers Noord en de provincie Groningen, Innovatief Actieprogramma Groningen-4

 

Informatie

Barry de Reuver: barry.dereuver@wellinq.com - 06-34139044;
Maarten Nijsten: m.w.n.nijsten@umcg.nl - 050-3612315;
Klaas Zijlstra: info@asqasubsidies.nl - 06-14383857.