IAG4-Subsidie voor onderzoek naar innovatieve scheidingsmethode

Sanovations B.V. en Syncom B.V. werken in een samenwerkingsproject samen aan de ontwikkeling van een nieuwe technologie voor het scheiden op basis van dichtheidsverschillen en het ontwikkelen van mogelijke toepassingen in de fijnchemie en de farmaceutische industrie. De innovatieve techniek is breed toepasbaar voor de scheiding van verschillende kristallen, op basis van verschillen in dichtheid. Er is een enorm potentieel voor specifieke chirale scheidingen. Vanuit het Innovatief Actieprogramma Groningen 4 heeft het project een subsidie van provincie Groningen toegewezen gekregen.

Er is in onze maatschappij een grote vraag naar meer duurzaamheid van grondstoffen en energie. Er moet minder afval overblijven, producten moeten beter en vooral groener worden, met minder uitstoot van CO2. De nieuwe technologie voor scheiding op basis van dichtheidsverschillen biedt een uniek voordeel dat we binnen dit project willen toepassen. Dit project levert een grote bijdrage aan verduurzaming van productieprocessen. In het nieuwe proces gaan geen grondstoffen verloren. De investeringskosten voor de zuivering in de individuele componenten zullen bovendien veel lager zijn dan de traditionele processen.

Door de nieuwe techniek zullen projectpartners interessante kristallen en farmaceutische actieve verbindingen op eenvoudige wijze kunnen zuiveren, verder kunnen de energiekosten substantieel lager zijn en het wordt mogelijk om verschillende componenten uit reststromen te winnen. Binnen dit project zullen projectpartners onderzoek doen naar scheiding op basis van dichtheid voor aminozuren, organische zuren, dia-stereomeren, dia-stereomere zouten, en verschillende morfologen (kristalvormen) van specifieke farmaceutische verbindingen.

Het project is te typeren als een cross-sectoraal project dat bijdraagt aan een transformatie van de Nederlandse economie richting een economie die gebaseerd is op het gebruik van biomassa in plaats van fossiele grondstoffen. De nieuwe technologie heeft een hoge commerciële potentie en kan naar verwachting op vele verschillende markten ingezet worden.

 

Informatie

Klaas Zijlstra: info@asqasubsidies.nl - 0598-853903

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Koers Noord en de provincie Groningen, Innovatief Actieprogramma Groningen-4