Referentie projecten

Onderstaande projecten geven een impressie van innovaties die we begeleiden gedurende het gehele subsidietraject.

Circulaire biopolymerenwaardeketens voor PHA en Cellulose

In opdracht van BERNN, hebben wij geholpen bij het initiëren van het samenwerkingsproject op biobased gebied tussen de Noordelijke kennisinstellingen. 

Binnen het EFRO Kennisontwikkelingsproject “Circulaire biopolymerenwaardeketens voor PHA en Cellulose” worden de opschalingsmogelijkheden voor de productie van innovatieve biopolymeren uit reststromen onderzocht. 

Lees meer...

SPIC Facilities proeftuin

Een unieke proeftuin voor de kunststofindustrie, is gerealiseerd om diverse stakeholders in binnen en buitenland bij elkaar te brengen en te faciliteren bij het testen, ontwikkelen, implementeren en opschalen van met name biobased, biodegradeerbare en circulaire innovaties.
Vanwege de onafwendbare uitputting van fossiele grondstoffen zoals aardolie- en aardgas en het feit dat deze grondstoffen slechts beperkt op grote schaal te verkrijgen zijn, roept de maatschappij om duurzaam om te gaan met hulpbronnen waardoor de wens om biobased, biodegradeerbare en circulaire producten en technieken te ontwikkelen toegenomen

lees meer...

Proeftuin voor het bewerken van agri(rest)stromen tot duurzame innovaties

De ondernemers Louis Wittendorp en Harry Pot hebben grote plannen met het voormalige Agrifirm pand aan de rondweg in Emmen. De voormalige veevoederfabriek wordt omgebouwd tot een proeftuin voor het bewerken van agri(rest)stromen tot duurzame innovaties waaronder biocomposiet, bodemverbetering, food-feed en energie toepassingen. MCE gaat hiervoor de komende jaren flink investeren in verwerkings- en onderzoeksapparatuur en stelt deskundigheid en bedieningspersoneel beschikbaar. Het huidige pand met bestaande lijnen ...

Lees meer...


Opwaarderen van laagwaardig materiaal in zoutcavernes

Dit ontwikkelingsproject is een samenwerking tussen 3 partijen. Buwalda Synergie, Schaap Bio Energie i.o. en Stenden Hogeschool zijn een samenwerking aangegaan voor het uitvoeren van het industrieel onderzoek naar fermentatie en vergisting voor het opwaarderen van laagwaardig materiaal. De resultaten zullen door Buwalda Synergie worden aangewend voor het ontwikkelen van de techniek voor het opslaan en ondergrondse ontsluiting (fermentatie/vergisting) van laag energetisch materiaal in zoutcavernes.

Lees meer...

 

Sensor ondersteunde behandeling aspecifieke chronische lage rugklachten

Binnen het project is een prototype ontwikkeld voor sensor ondersteunde behandeling van aspecifieke chronische lage rugklachten. Aspecifieke chronische rugklachten komen bij 15% van de volwassen bevolking voor en er is maar één effectieve behandeling. Deze werkt met het trainen van de dieperliggende spieren in combinatie met mobilisatie van de wervels. De heer Witte heeft hiermee circa 2.500 personen behandeld met positieve resultaten en de werking is bevestigd door zorgverzekeraars. De therapie is echter niet doorgebroken omdat de behandeling zeer therapeutafhankelijk, protocolgevoelig en duur is. 

Lees meer...

 

IAG4-Subsidie voor onderzoek naar innovatieve scheidingsmethode op basis van dichtheidsverschillen

Sanovations B.V. en Syncom B.V. werken in een samenwerkingsproject samen aan de ontwikkeling van een nieuwe technologie voor het scheiden op basis van dichtheidsverschillen en het ontwikkelen van mogelijke toepassingen in de fijnchemie en de farmaceutische industrie. De innovatieve techniek is breed toepasbaar voor de scheiding van verschillende kristallen, op basis van verschillen in dichtheid. Er is een enorm potentieel voor specifieke chirale scheidingen. Vanuit het Innovatief Actieprogramma Groningen 4 heeft het project een subsidie van provincie Groningen toegewezen gekregen.

 

Lees meer...

 

 

Real-time continu monitoring van de nieren op acuut nierfalen

Sentron Europe B.V., Wellinq Medical B.V., PendraCare International B.V., PendraCare Vascular B.V., Brains On-Line B.V. en het UMCG (Intensive Care Groningen) werken samen aan de ontwikkeling van een innovatief medisch diagnose-instrument voor het bewaken van de werking van de nieren en zo mogelijk voorkómen van acuut nierfalen.

Lees meer...

 

Verwaarding van biomassa/ reststromen

In het najaar van 2015 hebben Biobased Business Accelerator en ASQA Subsidies samen een aanvraag ingediend voor de IPC-regeling. Het project 'Verwaarding van biomassa/ reststromen biedt innovatieve MKB-bedrijven de mogelijkheid om te werken aan innovaties binnen verschillende deelgebieden van de Biobased Economy.

Lees meer...

 

Care to wear - smartglasses voor mensen met dementie

Elsdon Health, Hanzehogeschool Groningen, Stichting Diginis, Saame, Verpleeghuis De Twaalf Hoven, Stichting Interzorg Noord-Nederland werken in een samenwerkingsproject samen aan de ontwikkeling van smartglasses voor mensen met dementie. Met de smartglasses, kan iemand met dementie begeleiding en hulp op afstand krijgen en is zo in staat een actiever leven te leiden. Vanuit het Innovatief Actieprogramma Groningen 4 heeft het project subsidie toegewezen gekregen.

Lees meer...

 

Gaming voor Vitaliteit - Ludo Vita

Lerenophetweb B.V. heeft samen met 3 samenwerkingspartners subsidie ontvangen uit het Innovatief Actieprogramma Groningen 4. Het project 'Gaming voor Vitaliteit' zorgt voor een oplossing met Serious Gaming om zorgmedewerkers in de gezondheidszorg te stimuleren om op lange termijn op een gezonde manier werkzaam te blijven.

Lees meer...

 

BBE Innovatieproject BioPET 100

BioBTX B.V., KNN Advies B.V., Syncom B.V, DuFor Resins B.V., Cumapol Emmen B.V. en de Rijksuniversiteit Groningen, begeleid door subsidieadviesbureau ASQA Subsidies B.V., werken aan de ontwikkeling van een chemisch katalytische conversietechnologie en de route naar een revolutionair polyestermateriaal (BioPET 100) dat volledig opgebouwd is uit biobased materiaal. Met de chemisch-katalytische technologie die in dit project ontwikkeld wordt, vindt cascadering plaats naar verschillende aromatische moleculen (benzeen, tolueen en xylenen) met een hogere waarde dan wanneer de biomassa alleen een energietoepassing krijgt.

Lees meer...