Spacecraft
Terug naar projecten Chemie

Spacecraft

De uitdaging van dit project is het maken van kunststoffen uit suikers door middel van anaerobe fermentatie en goedkope koolhydraten. Voor de productie van veel chemische bouwstenen zijn nu nog geen duurzame biobased processen beschikbaar. Binnen het project worden kansrijke routes onderzocht naar nieuwe biopolymeren op basis van fermentatiesuikers. In dit driejarig multidisciplinair project werken de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Wageningen University & Research, Sanovations, Senbis Polymer Innovations en Bioclear earth samen aan productie van groene chemicaliën en kunststoffen in Noord-Nederland. Ook Cosun en Teijin Aramid ondersteunen het project financieel.

Noord4Bio

Het project Spacecraft vindt zijn oorsprong in het onderzoeksrapport Noord4Bio, waarin een aantal jaren geleden vier kansrijke clusters voor de ontwikkeling van Noord-Nederland werden beschreven. Johan Sanders van Sanovations en em. hoogleraar Wageningen Universiteit: “Een van die kansrijke clusters omvatte koolhydraten voor de productie van chemicaliën. Meestal blijven dat soort ideeën liggen, maar door het enthousiasme van Klaas Zijlstra (ASQA) is dit nu opnieuw opgepakt. Hij heeft het op papier gezet op een manier die uitvoerbaar is en verbindt partijen met elkaar, waardoor je ineens een enorme synergie krijgt.Onze aanvraag behaalde bovendien een uitzonderlijk hoge score: 95 van de 100 mogelijke punten en is gehonoreerd met een subsidie van bijna € 1,1 miljoen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincies Groningen en Drenthe.” 

Niet eenvoudig

Het proces op basis van anaerobe fermentatie houdt in dat bacteriën suiker zonder zuurstof omzetten in chemische bouwstenen. Dit is eenvoudiger en goedkoper dan de traditionele fermentatie mét zuurstof. Gert-Jan Euverink (hoogleraar Biotechnologie aan de Rijksuniversiteit Groningen) is betrokken als onderzoeksleider bij Spacecraft. Hij benadrukt dat het geen eenvoudig project is. “Je moet goedkope suikers maken, anaeroob kunnen fermenteren, verstand hebben van chemie en polymerisatie. Voor die anaerobe fermentatie is nodig dat je micro-organismen gaat ontwikkelen die nu nog niet bestaan. We kijken dus wat vanuit de biologie kan en hoe wij het dichtst mogelijk bij die moleculen kunnen komen die de chemici nodig hebben om de polymeren te maken. Dat maakt dit project uniek.”

Kans voor noordelijke economie

Het onderzoek draagt bij aan de vergroening van de kunststofproductie tegen een gunstige kostprijs. De hoogwaardige toepassing van biopolymeren in verschillende markten biedt bovendien grote kansen voor ondernemingen wereldwijd, en zeker voor bedrijven in Noord-Nederland. MKB-ondernemingen in het noorden kunnen bijvoorbeeld nieuwe, duurzame processen en producten ontwikkelen met de gereedschappen en kennis die het consortium beschikbaar stelt. De volgende stap is het bouwen van een demonstratiefabriek.

Onze samenwerking

  • Opdrachtgever Rijksuniversiteit Groningen
  • Samenwerking sinds 2018
Klaas

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Klaas
Mail Klaas