De Graanrepubliek ontwikkelt innovatiekeuken
Terug naar projecten Landbouw

De Graanrepubliek ontwikkelt innovatiekeuken

De Graanrepubliek is een coöperatie waarin Groninger boeren en smaakmakers met elkaar samenwerken en op deze manier oude ambachten nieuw leven inblazen. Met de teelt en de verwerking van Groningse granen ontwikkelen zij een nieuwe, duurzame landbouw- en productieketen. De uitdaging is om met deze beleving oude en nieuwe ambachten als bakkerijen, mouterijen en distilleerderijen, op de kaart te zetten.  

Innovatiekeuken

Het kloppende hart van de gehele product- en conceptontwikkeling van de Graanrepubliek wordt een innovatiekeuken. Deze zal toezien op ontwikkeling van gezonde, duurzame voedingsconcepten en nieuwe graanproducten. Denk aan voedingssupplementen, notenrepen en vleesvervangers. Ook doet dit graansmaaklaboratorium samen met marktpartijen en kennisinstellingen fundamenteel onderzoek naar de eigenschappen van granen. Zo is het nog niet duidelijk in hoeverre het terroir van een graansoort de smaak van het eindproduct beïnvloedt. Of welk effect klimaatverandering heeft op de smaak en andere eigenschappen van graan. In de innovatiekeuken komt de kennis en expertise van studenten, boeren, makers en de levensmiddelenindustrie samen. 

Productieketen

Door iedereen met smaken te raken wordt de bewustheid van het belang van biodiversiteit versterkt. De betrokkenheid van buren, boeren, burgers en bezoekers creëert een beweging die werkt aan een gezonde toekomst voor iedereen. Het doel is om gezamenlijk te komen tot nieuwe producten en kennis. Akkerbouwers kunnen door de toepassing van Gronings graan in bier, jenever en brood bijvoorbeeld inspelen op de groeiende vraag naar brouwgerst, baktarwe en haver. Boeren en graanadviseurs kunnen een gevarieerd teelplan opstellen waardoor bodemverrijking optreedt en de boer een omslag kan maken naar natuurinclusieve landbouw. Zo ontstaat er een nieuwe productieketen die je verbaast, verrast en overtuigt van de mogelijkheden met graan.

Dit project is mede gefinancierd door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en provincie Groningen.

Benieuwd naar de Graanrepubliek, bezoek de website.

Onze samenwerking

  • Opdrachtgever De Graanrepubliek
  • Samenwerking sinds 2020
Corinne

Meer weten over het project?

Neem contact op met Corinne
Mail Corinne