OP EFRO Oost-Nederland

Overijssel en Gelderland

Algemene doelstelling

Het EFRO subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020 ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe en duurzame producten. Daarnaast wordt samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen en overheden gestimuleerd. Ondernemers in Overijssel en Gelderland die willen investeren in innovatieve en duurzame projecten komen in aanmerking voor subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel is de concurrentiepositie van Oost-Nederland te versterken. Het OP Oost wil de regionale economie versterken door in te zetten op innovatiestimulering en stimulering van koolstofarme innovaties. De focus ligt hierbij op het aansluiten van het MKB op de kennisinfrastructuur (universiteiten en hogescholen). De belangrijkste uitdaging is het Oost-Nederlandse bedrijfsleven te laten profiteren van de beschikbare kennis bij de kennisinstellingen en daarmee de valorisatie en productontwikkeling bij het bedrijfsleven te stimuleren.

Subsidiemogelijkheden

Het programma focust zich op een samenwerking van MKB-bedrijven in de volgende sectoren: 

 1. Agrofood;
 2. Health (gezondheid);
 3. HTSM (High Tech Systemen & Materialen);
 4. Energie- en Milieutechnologie inclusief biobased (koolstofarme economie inclusief slimme groei);
 5. Crossovers tussen bovenstaande sectoren en/of met ondersteunende sectoren zoals: ICT-, water-, chemie-, creatieve sector en maakindustrie. 

De projecten moeten de focus hebben op de volgende prioriteiten:

 1. Algemene innovatie – richt zich op het versterken van onderzoek en het bevorderen van innovatie en technologische ontwikkeling;
 2. Koolstofarme innovatie – richt zich op koolstofarme innovaties en innovaties die efficiënter gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen.

Financiering en subsidie

Voor het programma OP-Oost is voor de periode 2014-2020 € 101 miljoen aan EFRO-middelen beschikbaar. De provincies Gelderland en Overijssel vergroten samen met het ministerie van Economische Zaken het subsidiebudget middels cofinanciering. 

Subsidiabele kosten

 • Loonkosten en overheadkosten; 
 • Bijdrage in natura van de subsidieontvanger;
 • Afschrijvingskosten van machines, apparatuur en productiemiddelen;
 • Andere kosten waarvoor een factuur of document met gelijkwaardige bewijskracht kan worden overlegd. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op historische aanschafprijzen.

Openstelling

16 mei 2019 tot en met 31 maart 2020.

Bent u geïnteresseerd in deze regeling? Neem contact op