OP EFRO Noord-Nederland

Groningen, Friesland en Drenthe

OP EFRO COVID-19 (openstelling tot en met 30 april 2020)

'In deze periode van gezondheidscrisis door het #coronavirus is er een dringende behoefte aan innovaties om de strijd met dit virus aan te gaan. Daarom is er 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatieve Corona-oplossingen in Noord-Nederland. De subsidie is bedoeld voor bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Nederland die nieuw onderzoek of innovatieve oplossingen willen realiseren.'

 

OP EFRO Open Innovatie Call (openstelling tot en met tot 1 juli 2020)

‘De regeling is gericht op consortia van bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in Noord-Nederland die samen een plan of programma maken dat bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke en economische vraagstukken dat blijvende impact heeft.'

 

OP EFRO Kennisontwikkeling (openstelling tot en met tot 1 juli 2020)

‘Betere kennispositie van het MKB door samen met andere bedrijven en/of kennisinstellingen kennis aan te boren, te genereren en naar binnen te halen binnen de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen.'

 

OP EFRO Valorisatie ( tot en met tot 1 juli 2020)

'Het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland heeft veel goede, innovatieve ideeën. Om deze als concrete producten of diensten in de praktijk te brengen, komt het echter te weinig. Vooral voor het bouwen en testen van een prototype is meer ondersteuning nodig. De subsidie van Valorisatie 2019 helpt bedrijven, maar ook kennisinstellingen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen. Die op hun beurt mogelijk ook weer extra banen opleveren in het Noorden.'

 
OP EFRO Proeftuinen (openstelling tot en met 1 juli 2020)

‘Een innovatief idee ontwikkelen tot een product dat op de markt geïntroduceerd kan worden, is voor veel MKB-ondernemers een tijdrovend traject. Proeftuinen kunnen dat traject versnellen.'