Subsidie voor onderzoek & ontwikkeling

Op het gebied van Onderzoek & Ontwikkeling zijn vele subsidieregelingen beschikbaar, variërend van regelingen met een relatief lage innovatiedrempel tot regelingen waarbij hightech innovaties plaats moeten vinden. Een aantal hiervan zijn onderstaand weergegeven.

 

WBSO

 

Fiscale innovatiesubsidie die bijdraagt in de loonkosten voor Onderzoek en Ontwikkeling

Versneller Innovatieve Ambities (VIA) Subsidie voor MKB-bedrijven in Noord-Nederland voor de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé of het aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten. 
MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)  Innovatiesubsidie voor het MKB over regiogrenzen heen. Subsidie wordt verstrekt voor verschillende instrumenten, zoals haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten.
Tender Valorisatie De tender is gericht op het MKB maar ook kennisinstellingen en grote bedrijven kunnen participeren. Innovaties moeten marktpotentie hebben en impact op een groot aantal mensen of bedrijven.