Nieuws


Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

15-07-2015

Nieuwe generieke IPC-tender in 2015 - interessante subsidie voor stimulering innovatieve samenwerking in het MKB!

 

Goed nieuws voor innoverende MKB-bedrijven! De regeling Innovatieprestatiecontracten (IPC) krijgt in 2015 een vervolg met een generieke openstelling. Minister Kamp (Ministerie van Economische Zaken) stelt € 3 miljoen voor deze tender beschikbaar om samenwerking en innovatie in het MKB te versterken. De IPC-regeling zal opengesteld worden voor aanvragen van 8 oktober 2015 t/m 5 november 2015. De verdeling van het subsidiebedrag is hierbij gewijzigd van volgorde van rangschikking naar volgorde van binnenkomst. De regeling is anders dan het voorgaande jaar niet meer verbonden aan de topsectoren. Het IPC wordt daarom in oktober dit jaar als generiek instrument opengesteld, waardoor alle MKB-ondernemingen, ook die buiten de topsectoren, van dit samenwerkingsinstrument gebruik kunnen maken.

Lees meer...
 
24-06-2015

ASQA Subsidies B.V. in het nieuws

 

Vandaag is er een artikel verschenen over ASQA Subsidies en BioBTX in Noord. Noord is een nieuwe ondernemersbijlage van de NDC mediagroep. Het gehele artikel is hier te lezen.

Lees meer...
 
14-05-2015

Groningen op voorsprong - € 17,7 miljoen voor het scholen van werknemers

 

Ingaande 1 februari 2015 is het mogelijk om via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) subsidie aan te vragen voor het kwalificeren van werknemers of het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgevers- en werknemersorganisaties in Groningen hebben vorig jaar samen met de provincie Groningen de handen ineen geslagen om een aantal specifieke uitdagingen op de Groningse arbeidsmarkt aan te pakken. Dit heeft geresulteerd in een plan dat in Groningen moet zorgen voor extra scholing, arbeidsinstroom en begeleiding voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder wordt in het plan ingezet op behoud van oudere vakkrachten, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

Lees meer...
 
17-04-2015

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2015 gepubliceerd

 

De nieuwe MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2015 is vandaag gepubliceerd. De nieuwe regeling gaat op 19 mei van start. Met de nieuwe openstelling van de subsidieregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 2015 kan er weer gebruik gemaakt worden van diverse subsidie-instrumenten, waaronder: Haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten en Innovatieadviesprojecten. 

Lees meer...
 
13-03-2015

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor energie-innovatieprojecten

 

Vanaf 1 april 2015 komen tal van energieprojecten in aanmerking voor subsidie. Het ministerie van Economische Zaken heeft € 103 miljoen beschikbaar gesteld voor energie-innovatieprojecten via diverse subsidieregelingen van de Topsector Energie. Het doel van de Topsector Energie is het stimuleren van een schone en efficiënte energieproductie die Nederland economisch sterker maakt. Zo is er onder meer subsidie voor projecten met technieken die de prijs van duurzame energie verlagen, demonstratieprojecten en energie-innovaties die een positieve uitwerking hebben op de energiehuishouding in de gebouwde omgeving.

Lees meer...
 
20-02-2015

Innovatief en Duurzaam MKB Groningen 2 van start

 

Vanwege het succes van het voorgaande programma is er een vervolg gekomen op het programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen. Voor het nieuwe programma is er 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. De provincie Groningen wil innovatie en duurzaamheid stimuleren met het nieuwe programma omdat investeringen door het MKB op dit gebied achterblijven bij het landelijke gemiddelde. Het nieuwe programma is 19 februari 2015 van start gegaan.

 

Lees meer...
 
09-02-2015

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) 2015

 

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Bedrijven en (non-profit) instellingen kunnen gebruik maken van de SDE+. Voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit kan in 2015 SDE+ aangevraagd worden. Het budget voor 2015 is 3,5 miljard euro. De SDE+ 2015 is geopend van 31 maart 2015 tot en met 17 december 2015. Er zijn verschillende fasen waarin de subsidie aangevraagd kan worden. De subsidie loopt per fase op.

Lees meer...
 
03-02-2015

Nieuwe Voucherregeling OP EFRO Oost 16 februari 2015 van start

 

De Europese Commissie heeft halverwege november 2014 goedkeuring gegeven aan het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Oost-Nederland. Het OP EFRO Oost is hiermee als eerste van de vier Nederlandse regio’s goedgekeurd. Het is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincie Overijsel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie in Gelderland en Overijsel. Het doel van het Operationeel Programma is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven, meer omzet halen uit nieuwe producten. Daarom wordt het MKB direct ondersteund bij de productontwikkeling. 16 februari staart EFRO Oost met de Voucherregeling.

Lees meer...
 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16