Nieuws


Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

01-02-2016

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor het Noordelijk MKB 2016

 

In 2016 volop nieuwe subsidiemogelijkheden voor Noord-Nederland. De huidige openstellingen voor Noord-Nederland richten zich op kennisontwikkeling, valorisatie en proeftuinen. Vanaf 4 februari 2016 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor deze regelingen.

Lees meer...
 
04-01-2016

Subsidietoekenning InnovatiePrestatieContracten (IPC)

 

ASQA Subsidies heeft namens 14 bedrijven een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de subsidieregeling InnovatiePrestatieContracten (IPC) 2015. De subsidieaanvraag is bij de loting dusdanig gerangschikt dat het project voor subsidie in aanmerking is gekomen.

Lees meer...
 
07-12-2015

Nieuwe openstelling InnovatiePrestatieContracten (IPC)

 

Voor komend jaar heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) voor een aantal regelingen de openstellingen en subsidieplafonds voor 2016 gepubliceerd. Er komt in het voorjaar onder andere een nieuwe openstelling voor de IPC-regeling. De regeling staat open van 1 februari tot en met 26 februari 2016. Hiervoor is een budget gereserveerd van € 2.785.000,-. 

Lees meer...
 
11-11-2015

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) verwacht in voorjaar 2016

 

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP3 is een vervolg op POP2 en loopt van 2014 tot 2020. Nederland ontvangt van de Europese Commissie ten behoeve van de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma circa 607 mln. euro aan Europese subsidie uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daarnaast zal de Nederlandse overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) een eigen bijdrage aan het programma leveren van minimaal eenzelfde bedrag. Brabant kent inmiddels drie POP3 openstellingen. De eerstvolgende openstellingen van verschillende provincies worden verwacht in het eerste kwartaal van 2016.

Lees meer...
 
29-10-2015

Nieuwe openstelling Kansen voor West II

 

Kansen voor West II is onderdeel van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO). Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Kansen voor West II staat voor de uitdaging om samen met sociale, economische en publieke partners, de regionale economie van de Randstad een extra impuls te geven.

Lees meer...
 
09-10-2015

SDE+ 2016 - Budget verhoogd en twee openstellingen

 

In 2016 komt er weer budget beschikbaar voor de subsidieregeling SDE+. In 2015 was het budget van 3,5 miljard euro vroegtijdig overschreven. Voor 2016 is daarom het totaalbudget opgehoogd naar 8 miljard euro. Minister Kamp stelt dat dit noodzakelijk is voor het halen van de doelen van 14% hernieuwbare energie in 2020.

Lees meer...
 
30-09-2015

Versneller Innovatieve Ambities (VIA) - Subsidieregeling voor MKB Noord-Nederland

 

Op 2 november komt er een nieuwe subsidiemogelijkheid voor midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland. De VIA subsidieregeling (Versneller Innovatieve Ambities) stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het MKB. De regeling richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. MKB-bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor de inhuur van een externe deskundige ter ondersteuning van innovatie-activiteiten zoals de ontwikkeling van nieuwe producten, bouwen prototypes en de inhuur van R&D-faciliteiten. Binnen de VIA is er een apart budget voor projecten die een bijdrage leveren aan de koolstofarme economie.

Lees meer...
 
29-09-2015

Integratie WBSO en RDA per 1 januari 2016

 

Op Prinsjesdag is het Belastingplan voor 2016 gepresenteerd. In het Belastingplan wordt bevestigd dat de eerder voorgenomen integratie van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) worden samengevoegd tot één instrument met de naam WBSO. Het ministerie stelt in 2016 €1.143 miljoen beschikbaar. In dit nieuwsbericht lees je de belangrijkste wijzigingen van de fiscale innovatieregelingen ten opzichte van de WBSO/RDA 2015.

Lees meer...
 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16