Nieuws


Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

03-05-2017

Subsidiekansen voor innovatie in Noord-Groningen!

 

De Economic Board Groningen (EBG) wil de economie in Noord-Groningen een impuls geven met behulp van de nieuwe EBG InnovatieregelinG 2017. Noord-Groningse ondernemers kunnen via deze nieuwe subsidieregeling 50% van de kosten voor onderzoek en experimenten vergoed krijgen, tot een maximum van € 50.000,-. Tenzij u gebruik maakt van een proeftuinfaciliteit zoals EnTranCe, BuildinG of biobased testomgeving ZAP: dan kan het subsidiebedrag met € 25.000 worden verhoogd.

Lees meer...
 
13-03-2017

Verhoog de kans op subsidie voor uw haalbaarheidsproject!

 

Veel bedrijven voeren een haalbaarheidsproject uit wanneer zij voor de ontwikkeling van een innovatief product, proces of dienst een succesvolle volgende stap willen zetten. Een individuele MKB-ondernemer kan met behulp van de MIT-regeling een gesubsidieerd haalbaarheidsproject uitvoeren. Een haalbaarheidsproject brengt de technische, organisatorische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Vanaf 11 april 2017 kan een aanvraag worden ingediend. De verwachting is dat het subsidiebudget binnen een dag uitgeput zal zijn, dus kom snel in actie en zorg dat uw aanvraag op de 11e wordt ingediend!

Lees meer...
 
20-02-2017

Informatiebijeenkomst ASQA Subsidies groot succes

 

Op 2 februari 2017 gaf ASQA Subsidies haar eerste informatiebijeenkomst in de Bovenkamer van Groningen. Tijdens de succesvolle bijeenkomst is er veel kennis gedeeld over subsidies. Met name de subsidieregeling Versneller Innovatie Ambities, Kennis en Innovatie, de MIT-regeling, EFRO Call Kennisontwikkeling en de EFRO Tender Valorisatie kwamen aan bod. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er veel behoefte is aan meer informatie over beschikbare subsidies.

Lees meer...
 
17-01-2017

2 februari 2017 Informatiebijeenkomst "Innoveren en groeien met subsidies"

 

Donderdag 2 februari 2017 van 13:00 tot 18:00 houdt ASQA-Subsidies B.V. een informatiebijeenkomst over innoveren en groeien met subsidies. 

Wij nemen u graag mee in de subsidiemogelijkheden van 2017. Kennis, contact en verbinding staan centraal. Lijkt dit u interessant? Geef u dan kosteloos op via info@asqasubsidies.nl!

Lees meer...
 
12-01-2017

Revolutionaire doorbraak in bioplastics

 

Een revolutionaire doorbraak in bioplastics, een project met wereldwijde potentie, de ontwikkeling van innovatieve, volledig biologisch afbreekbare plastic producten. Het betreft het project van KNN Bioplastic B.V., Rijksuniversiteit Groningen, Oerlemans Packaging B.V. en ECOstyle B.V.. Samen met de ondernemers heeft ASQA Subsidies een EFRO Valorisatie toekenning voor dit project verkregen en op 12 januari 2016 is een artikel verschenen in NoordZ magazine van NDC mediagroep betreffende dit project. 

Lees meer...
 
01-11-2016

Openstelling Plattelandsontwikkelings- programma (POP3) Noord-Nederland

 

Vanaf 1 november 2016 t/m 20 januari 2017 is het mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) in Noord-Nederland. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor 2 afzonderlijk maatregelen. Het gaat om maatregel 7: Samenwerken voor Innovatie en maatregel 8: Samenwerking in het kader van EIP. Voor beide maatregelen geldt dat alleen samenwerkingsverbanden steun ontvangen, waarbij minimaal één landbouwer, of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt, projectpartner is. Voor zowel de provincie Groningen als de provincie Drenthe en de provincie Friesland kunnen aanvragen worden ingediend voor deze maatregelen binnen het POP3-programma. De doelstelling van deze openstellingen is het leveren van een bijdrage aan het verder ontwikkelen van innovatie in de agrarische sector en het stimuleren van agrariërs om duurzamer en concurrerender te ondernemen. 

Lees meer...
 
25-10-2016

Eerste subsidietoekenning EFRO kennisontwikkeling 2016 voor BioBTX B.V.

 

BioBTX heeft als eerste aanvrager in Noord-Nederland een omvangrijke Europese subsidie ontvangen binnen de OP EFRO call Kennisontwikkeling 2016 voor het project 'Productie van waardevolle biobased tussen- en eindproducten in gesloten kringlopen’. Dit heeft de Bestuurscommissie Economische Zaken (BC EZ) van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op donderdag 13 oktober 2016 besloten. ASQA Subsidies heeft BioBTX begeleid naar een succesvolle subsidieaanvraag.

Lees meer...
 
18-10-2016

Volop subsidiemogelijkheden voor Noord-Nederland in 2017!

 

Tot 2020 heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) geld beschikbaar vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om de innovatieve en duurzame ontwikkeling van het Noorden te stimuleren. Het SNN kiest ervoor om de verschillende subsidieregelingen van 2016 opnieuw open te stellen in 2017. Deze regelingen zullen allemaal worden geëvalueerd en waar nodig verbeterd voor de volgende openstellingsronde. 

Lees meer...
 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16