Nieuws


Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

18-07-2017

Verruimde mogelijkheden voor subsidieaanvragen Grote R&D-samenwerkingsprojecten regio Oost!

 

De subsidiemogelijkheden voor Grote R&D-samenwerkingsprojecten zijn voor het najaar 2017 verruimd en aangepast. Het beschikbare subsidiebudget voor projectaanvragen onder de noemer ‘Algemene Innovatie’ is verhoogd en tevens is de verdeelsystematiek gewijzigd. Daarnaast is er een extra openstelling voor ‘Koolstofarme Innovatie’ subsidieprojecten in Gelderland.

Lees meer...
 
03-07-2017

15 miljoen subsidie voor innovatief Noord-Nederland!

 

Een passende subsidieregeling om uw innovatie gemakkelijker mogelijk te maken kan de Versneller Innovatieve Ambities (VIA) zijn. Met de VIA 2018 wordt innovatie en economische ontwikkeling van het MKB in Noord-Nederland (Groningen, Fryslân en Drenthe) gestimuleerd door het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

Lees meer...
 
26-06-2017

Tweede ronde EFRO Valorisatie 2017 Noord-Nederland!

 

Van 3 juli 2017 tot en met 7 september 2017 wordt de tweede ronde van de EFRO Valorisatie regeling geopend. De subsidie is bedoeld om MKB-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen, in Noord-Nederland te helpen kansrijke innovaties te ontwikkelen en tevens de regio Noord-Nederland te profileren tot een regio die bekend zal staan om de vernieuwende wijze waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt gehaald uit innovatie. Er wordt gezocht naar innovaties die (inter-)nationaal onderscheidend en vernieuwend zijn. Aanvragen worden behandeld op volgorde van rangschikking volgens de beoordelingscriteria.

Het totale budget voor de EFRO Valorisatie voor deze tenderperiode is 8 miljoen. Hiervoor is gedeeltelijk budget gebruikt vanuit de MIT-regeling.

Lees meer...
 
23-06-2017

Subsidiekansen voor R&D-samenwerkingsprojecten in 2017!

 

Vanaf 3 juli 2017 tot en met 7 september 2017 loopt de aanvraagperiode voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2017 (MIT) met betrekking tot Research & Development (R&D) voor heel Nederland. Het doel van de subsidieregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2017 is de aansluiting verstevigen tussen het MKB en de topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt. 

Lees meer...
 
22-06-2017

Heropening regeling InnovatiePrestatieContracten (IPC)!

 

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft recent bekend gemaakt dat vanaf 21 september 2017 de IPC regeling opnieuw zal worden opengesteld. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 21 september 2017 tot en met 5 oktober 2017 17:00 uur. Voor 2017 is er een budget van € 2.874.000,- gereserveerd voor IPC-projecten.

Lees meer...
 
01-06-2017

Komt uw innovatie in aanmerking voor de VIA 2017 subsidie?

 

Een passende subsidieregeling om uw innovatie gemakkelijker mogelijk te maken kan de Versneller Innovatieve Ambities (VIA) zijn. Met de VIA 2017 wordt innovatie en economische ontwikkeling van het MKB in Noord-Nederland (Groningen, Fryslân en Drenthe) gestimuleerd door het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

Lees meer...
 
24-05-2017

Energie-innovatieregeling verlengt de maximale termijn van 2023 naar 2030!

 

Binnen de energie-innovatieregelingen van de Topsector Energie stelt het ministerie van Economische Zaken sinds 2012 financiële middelen beschikbaar voor energie-innovaties van publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De ondersteuning stimuleert onderzoek, ontwikkeling en demonstratie rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie in de maatschappij.

Lees meer...
 
09-05-2017

Ondersteuning voor innovaties in de Aquacultuursector in 2017!

 

De regeling Aquacultuurinnovatieprojecten (AQIP) voor het kweken of telen van vis, schaal- en schelpdieren heeft als doel het stimuleren van innovatie in de aquacultuur. De regeling is gepubliceerd door het ministerie van Economische Zaken en wordt medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Voor 2017 is er een budget van € 2.500.000 miljoen beschikbaar. Op grond van de regeling kunnen producenten van aquacultuurproducten in aanmerking komen mogelijk in combinatie met samenwerkingspartners voor subsidie voor projecten die tot doel hebben de innovatie en duurzame ontwikkeling in de aquacultuur te stimuleren.

 
Lees meer...
 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16