Nieuws


Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

14-01-2014

Dairy Campus richt innovatiefonds op voor het vergroten van de innovatiekracht van de rundveehouderij

 

Tot en met 2021 wordt één miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voor het Dairy Campus Innovatiefonds. Het doel van het innovatiefonds is het ondersteunen van projecten die een duurzame economische en maatschappelijke toegevoegde waarde kunnen leveren aan de innovatiekracht van de rundveehouderij. Het fonds is gericht op bedrijven die actief zijn in de melkveesector en zuivelketen.

Lees meer...
 
12-12-2013

Horizon 2020 van start met € 15 miljard voor twee jaar

 

Gisteren heeft de Europese Commissie voor het eerst een oproep voor het indienen van nieuwe projectvoorstellen gedaan voor Horizon 2020, het programma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie ter waarde van € 80 miljard. In de eerste twee jaar wordt meer dan € 15 miljard aan financiering toegekend. Met als doel om de Europese kenniseconomie te stimuleren en problemen op te lossen die iets voor de burger kunnen betekenen. Daarbij krijgen twaalf gebieden in 2014/2015 speciale aandacht, waaronder gepersonaliseerde zorg, digitale veiligheid en slimme steden.

Lees meer...
 
04-12-2013

In maart 2014 nieuwe subsidiemogelijkheid voor innovatief MKB

 

Als onderdeel van Horizon 2020 in maart 2014 een nieuw initiatief van start: het SME Instrument. Dit subsidieinstrument is bedoeld voor internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven met de ambitie om te groeien. Het SME Instrument is bedoeld voor het ondersteunen van een individueel MBK-bedrijf of een consortium van MKB-bedrijven, die een innovatieve (baanbrekende) oplossing hebben voor een maatschappelijke uitdaging.

Lees meer...
 
11-11-2013

In 2014 € 756 miljoen subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk

 

Ook in 2014 kunnen Nederlandse ondernemingen gebruik maken van de subsidieregelingen WBSO en RDA. Het kabinet blijft investeren in het versterken van het innovatievermogen van het bedrijfsleven. Met de WBSO subsidie kunnen de loonkosten verlaagd worden voor speur- en ontwikkelingswerk ten behoeve van procesinnovatie, productontwikkeling en de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur. Aanvragers verkrijgen de subsidiebijdrage middels de zogenaamde S&O-afdrachtsvermindering. Voor 2014 is een subsidiebedrag van € 756 miljoen beschikbaar gesteld door het kabinet.

Lees meer...
 
02-08-2013

Tender Transitie II en Pieken staat nog 4 weken open! Indienen voor 31 augustus, 12.00 uur

 

Op 1 juni 2013 om 9.00 uur is de derde subsidietender Transitie II en Pieken geopend, genaamd Tender 2013. Op 14 mei 2013 heeft het Dagelijks Bestuur van SNN ingestemd met het subsidiebudget van € 10 miljoen. De subsidiemiddelen zijn beschikbaar gesteld na een al eerdere overeenkomst tussen het SNN en het Ministerie van Economische Zaken over de her inzet van subsidiemiddelen uit oude subsidieprogramma’s.

Lees meer...
 
18-04-2013

MKB-innovatiestimulering (MIT) van start

 

Via de MKB-innovatiestimuleringsregeling (MIT-regeling) van het ministerie van Economische Zaken kunnen MKB-ondernemers binnenkort subsidieaanvragen indienen voor innovatieve activiteiten binnen de thema's van de Topsectoren. Vanaf 15 mei tot 1 juli 2013 kunnen aanvragen ingediend worden binnen de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Hightech Systemen & Materialen. Vanaf 22 mei tot 1 juli 2013 kunnen aanvragen ingediend worden binnen de Topsectoren Logistiek, Water, Creatieve Industrie, Life Sciences & Heath, Chemie en Energie en voor het gezamenlijk thema biobased economy.

Lees meer...
 
15-03-2013

In juni nieuwe NIOF subsidieregeling van start

 

De Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF), een subsidieregeling van het SNN, is de afgelopen jaren een doorslaand succes geweest. Het SNN heeft daarom besloten dat er een nieuwe NIOF komt. De nieuwe subsidieregeling zal naar verwachting in juni ingaan en heeft een budget van € 8 miljoen toegewezen gekregen.

Lees meer...
 
05-03-2013

Laatste call Eco-innovation programma op komst

 

In mei 2013 de gaat laatste nieuwe call voor Eco-innovation programma open. Doel is het ondersteunen van projecten die gericht zijn op de toepassing en marktverbreding van nieuwe en innovatieve technieken, producten, diensten of ontwikkelingen op het gebied van eco-innovatie, die reeds succesvol technisch gedemonstreerd zijn. Hiermee wordt getracht voor eco-vriendelijke producten, technologieën, diensten, processen en management methodes door heel Europa de kloof te overbruggen tussen R&D en de markt.

Lees meer...
 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16