Nieuws


Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

01-07-2014

Kelstein wint Ondernemersprijs Noordoost Friesland 2014

 

Via deze weg willen we Kelstein Green Circle Farming uit Hallum feliciteren met het winnen van de ‘Bonifatius Bokaal’. Kelstein Green Circle Farming heeft op vrijdag 27 juni 2014 de eerste prijs behaald bij de Ondernemersprijs Noordoost Friesland 2014. Sinds 2010 is ASQA Subsidies B.V. actief in het begeleiden van subsidieprojecten voor Kelstein.

Lees meer...
 
30-06-2014

Veel belangstelling voor de eerste call van het SME-instrument

 

De belangstelling in het SME-instrument fase 1 van Horizon 2020 was zoals verwacht zeer groot. De eerste call van fase 1 van het SME-instrument sloot op 18 juni jonstleden. De Europese Commissie (EC) heeft aangegeven dat de eerste resultaten de verwachtingen overtroffen heeft. In totaal zijn er vanuit MKB-bedrijven een totaal van 2.666 projectvoorstellen ingediend.

Lees meer...
 
30-06-2014

Nieuwe regeling Vroegefasefinanciering

 

De regeling Vroegefasefinanciering is bedoeld om ondernemers te helpen hun bedrijf succesvol in de markt te zetten. Bedrijven komen door gebrek aan financiering minder vaak door de vroege fase en de eerste vervolgfase heen. De regeling moet voorkomen dat waardevolle ideeën voor nieuwe producten of diensten in de ontwikkelingsfase stranden en de markt nooit bereiken. Het kabinet heeft hiervoor in totaal € 50 miljoen vrijgemaakt.

Lees meer...
 
03-06-2014

Vanaf vandaag kunnen aanvragen voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten worden ingediend

 

MKB-bedrijven actief in één of meer van de negen topsectoren Agri & Food, Chemie & Energie inclusief Biobased, Creatieve Industrie, Hightech Systemen & Materialen en ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water kunnen sinds vandaag een beroep doen op het instrument R&D-samenwerkingsprojecten van de MIT-regeling. Van 3 juni tot en met 22 september 2014 kunt u uw subsidieaanvraag indienen voor een MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

Lees meer...
 
21-05-2014

Nieuwe aanvraagperiode Fryslân Fernijt IV bekend

 

Vanaf 1 september 2014 tot en met 30 september 2014 kunnen bij het SNN subsidieaanvragen worden ingediend voor de uitvoering van vernieuwende, experimentele en innovatieve samenwerkingsprojecten in provincie Fryslân binnen de thema’s zorgeconomie, agro-food, duurzame energie, watertechnologie en toerisme & recreatie. De subsidieregeling Fryslân Fernijt IV stimuleert innovatie, kennisontwikkeling, kennisoverdracht en samenwerking in de provincie Fryslân. De subsidiebijdrage uit de subsidieregeling Fryslân Fernijt IV bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Per project bedraagt de minimale bijdrage vanuit Fryslân Fernijt IV € 50.000,- en de maximale bijdrage € 200.000,-.

Lees meer...
 
06-05-2014

NOM Innovatiefonds Noord-Nederland

 

De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij N.V. is in mei 2014 gekomen met het Innovatiefonds Noord-Nederland. Dit nieuwe fonds beschikt over kapitaal om te investeren in innovatieve ideeën voor ondernemers in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe die kunnen leiden tot innovaties. Het Innovatiefonds Noord-Nederland is een risicodragende financiering van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij N.V..

Lees meer...
 
05-05-2014

Tweede oproep Eurostars sluit op 11 september 2014

 

Op 11 september 2014 sluit de tweede subsidietender van het Europese subsidieprogramma Eurostars. Het Eurostars programma helpt MKB-bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het programma beoogt de time-to-market van nieuwe technologieën te verkorten en de technische risico’s te verkleinen. Het gaat hierbij om internationale, marktgerichte, technologische samenwerking. 

Lees meer...
 
29-04-2014

Innovatievouchers voor MKB Agri & Food/Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

 

MKB-ondernemers kunnen vanaf 6 mei innovatievouchers aanvragen in de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het doel van het voucherprogramma is het beschikbaar stellen van capaciteit om kleine kennisvragen te beantwoorden en de overdracht van kennis te vergemakkelijken.

Lees meer...
 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16