Nieuws


Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

31-10-2014

Nieuwe openstelling Innovatief en Duurzaam MKB Groningen

 

Vanwege het succes van het voorgaande programma zal begin 2015 een nieuw programma Innovatief en Duurzaam MKB worden gestart. De provincie wil innovatie en duurzaamheid stimuleren met het nieuwe programma omdat investeringen door het MKB op dit gebied achterblijven bij het landelijke gemiddelde.

Lees meer...
 
31-10-2014

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020

 

Op haar website maakt het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) melding van de voortgang van de ontwikkeling van het nieuwe Operationeel Programma EFRO voor Noord-Nederland. Onder dit programma is tot en met 2020 ruim € 100 miljoen beschikbaar voor innovatieve projecten. 

 

Lees meer...
 
15-10-2014

Regionale Investeringssteun Groningen 2014 open voor indiening

 

Vanaf vandaag is de regeling Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) open voor aanvragen. Met de nieuwe regeling wil de provincie Groningen en het Rijk investeringen in de Eemsdelta en Zernike ondersteunen. De regeling is ingesteld op basis van de adviezen van de commissie Willems. Regionale Investeringssteun Groningen moet een impuls geven aan nieuwe bedrijven in de genoemde gebieden, of aan uitbreidingsprojecten. Hiermee wordt de economische structuur versterkt en worden er banen gecreëerd. 

Lees meer...
 
16-09-2014

In 2015 € 794 miljoen subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk

 

Vandaag is op Prinsjesdag het Belastingplan voor 2015 gepresenteerd. Ook in 2015 kunnen Nederlandse ondernemingen gebruik maken van de subsidieregelingen WBSO en RDA. Met de regeling kunnen loonkosten middels de zogenaamde S&O-afdrachtsvermindering verlaagd worden voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) ten behoeve van procesinnovatie, productontwikkeling en de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur. De WBSO faciliteert loonkosten van speur- en ontwikkelingswerk. Voor 2015 is € 794 miljoen euro budget beschikbaar gesteld. Voor niet-loonkosten en investeringen in innovatieve werkzaamheden is er de RDA. Het subsidiepercentage voor de RDA 2015 blijft 60%. Het beschikbare budget voor de RDA in 2015 bedraagt € 238 miljoen.

Lees meer...
 
15-09-2014

Innovatief Actieprogramma Groningen 4 in november 2014 van start

 

Ook in 2014 kunnen Groningse MKB-bedrijven gebruik maken van de subsidieregeling Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Het IAG komt met een vierde deel en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de innovatiekracht van de provincie Groningen en het imago te versterken van Groningen als innovatieregio. Dit programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en door het Ministerie van Economische zaken. Een bedrag van € 6,2 miljoen is vrijgemaakt voor dit programma. De regeling gaat begin november 2014 van start.

Lees meer...
 
10-09-2014

Uitslag eerste tender Fryslan Fernijt IV bekend

 

De uitslagen van de eerste tender van Fryslân Fernijt IV zijn bekend gemaakt. De eerste tender liep van 1 april tot en met 9 mei 2014. In totaal waren er 32 aanvragen ingediend. Hiervan zijn aan zeven projecten subsidie verleend op basis van de ranking criteria. 

Lees meer...
 
07-08-2014

Wijzigingen WBSO-regeling

 

Het aantal ondernemingen dat de afgelopen jaren gebruik maakt van de WBSO-regeling neemt toe. In totaal hebben 22.640 bedrijven gebruik gemaakt van de WBSO-regeling in 2013. Uit de jaarlijkse cijfers van de WBSO en RDA over 2013 blijkt een toenemende belangstelling voor de fiscale regeling dat Research & Development bevordert. In 2013 zijn er 38.200 WBSO aanvragen toegekend ten opzichte van 36.800 in 2012. Ook het gebruik van RDA is gegroeid. In 2013 zijn 25.480 RDA-aanvragen toegekend ten opzichte van 21.660 in 2012.

Lees meer...
 
23-07-2014

Opening internationale tender voor biobased projecten – Bio-based Industries Joint Undertaking

 

De Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU, zie www.bbi-europe.eu) is een publiek-private samenwerking tussen de EU en de Biobased Industries Consortium (BIC, zie www.biconsortium.eu). De biobased industrie maakt gebruik van hernieuwbare biologische bronnen voor de productie van biobased producten en brandstoffen. De focus van het huidige initiatief ligt bij de bij de transformatie van niet eetbare delen van planten (bijvoorbeeld hout en residuen afkomstig van landbouw en bosbouw) en biologisch afbreekbaar afval naar biobased producten en biobrandstoffen. 

Lees meer...
 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16