Nieuws


Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

30-01-2015

Innovatieprogramma Kansen voor Flevoland 2014-2020 gepresenteerd

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het programma Kansen voor Flevoland 2014-2020 gepresenteerd aan de leden van de provinciale commissie Economie & Bereikbaarheid. Kansen voor Flevoland 2014-2020 is de Flevolandse invulling van het Operationeel Programma West - Kansen voor West 2014-2020. In dit programma staat hoe Flevoland de komende jaren economische en duurzame ontwikkelingen in de provincie wil stimuleren. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de vier Randstadprovincies en de vier grote steden.

Lees meer...
 
26-01-2015

Meld uw WBSO/RDA realisatie tijdig

 

Als u in 2014 gebruik heeft gemaakt van de WBSO/RDA-regeling, dan bent u verplicht om een melding te maken van de gerealiseerde S&O-uren. Indien u voor 2014 een RDA-toekenning heeft ontvangen op basis van kosten en uitgaven dan moet u tevens de gerealiseerde kosten en uitgaven over 2014 doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze mededeling moet uiterlijk 31 maart 2015 ingediend zijn bij RVO.

Lees meer...
 
14-01-2015

Nieuwe en laatste Tender Fryslân Fernijt IV aangekondigd

 

De uitslagen van de tweede tender van Fryslân Fernijt IV zijn bekend gemaakt. De tweede tender liep van 1 september 2014 tot en met 30 september 2014. Met het budget van ruim 2 miljoen euro worden twaalf innovatieve project in Fryslân ondersteund. Ook is bekend geworden wanneer de laatste Tender van Fryslân Fernijt IV zal openen.

Lees meer...
 
05-01-2015

RDA subsidiepercentage blijft 60% in 2015

 

Het subsidiepercentage van de RDA-regeling (Research & Development Aftrek) blijft 60% in 2015. De RDA stimuleert sinds 2012 innovatie en R&D binnen het Nederlandse bedrijfsleven met een fiscaal voordeel in de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Lees meer...
 
11-12-2014

Nieuwe MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) aangekondigd voor 2015

 

Vandaag is bekend geworden dat het kabinet en de provincies gezamenlijk 55 miljoen euro beschikbaar stellen voor de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 2015. Ook hebben het kabinet, de provincies, de topsectoren en MKB Nederland, voor het eerst, gezamenlijk afspraken gemaakt om regelingen waar mogelijk samen te voegen en beter toegankelijk te maken. Hierdoor moet het eenvoudiger worden om over regionale grenzen heen te ondernemen en kunnen kansrijke innovatieve bedrijven sneller nationaal of internationaal doorgroeien.

Lees meer...
 
10-12-2014

OP EFRO Noord in januari 2015 van start met een budget van € 8 miljoen voor kennisvalorisatie bij noordelijke MKB-bedrijven!

 

De Europese Commissie heeft op 4 december 2014 haar formele goedkeuring gegeven aan het Operationeel Programma Noord-Nederland. Het OP EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) zet zich in om Noord-Nederland te helpen ontwikkelen en profileren tot een regio die bekend zal staan om de vernieuwende wijze waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt gehaald uit innovatie. De nadruk ligt sterk op het behalen van betekenisvolle resultaten voor de regio. Het OP EFRO richt zich specifiek op het stimuleren van innovaties bij MKB bedrijven en projecten dienen aantoonbaar te worden gedragen door de behoeften van het MKB.

Lees meer...
 
08-12-2014

Waddenfonds investeert 35 miljoen euro in 2015

 

Voor komend jaar is er € 35 miljoen beschikbaar voor bescherming en ontwikkeling in het waddengebied. Per 3 februari 2015 wordt € 11 miljoen van het budget beschikbaar gesteld voor subsidieaanvragen voor de thema’s Natuur, Water, Duurzame havens, Duurzame agrarische sector en het Lokale innovaties. Projecten die bijdragen aan meerdere thema’s kunnen in aanmerking komen van een bonus. Hiervoor is € 1 miljoen gereserveerd. 

Lees meer...
 
04-11-2014

Innovatief Actieprogramma Groningen 4 van start

 

Vandaag is het nieuwe Innovatief Actieprogramma Groningen 4 opengesteld. Groningse MKB-bedrijven kunnen weer gebruik maken van de subsidieregeling Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Het IAG komt met een vierde deel en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de innovatiekracht van de provincie Groningen en het imago te versterken van Groningen als innovatieregio. Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en door het Ministerie van Economische zaken. Een bedrag van € 6,2 miljoen is vrijgemaakt voor dit programma.

Lees meer...
 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16